Feminisme og multikulturalisme

Feminisme og multikulturalisme

Nytt forskernettverk for feminisme og multikulturalisme er startet – FEMM.

- Vi vil samle folk som hittil har sittet på hver sin tue og tenkt og lest rundt de samme tingene. Vi vil bidra til teoretisk skolering, men også debattere dagsaktuelle saker. På sikt har vi ambisjoner om å dra i gang et nordisk nettverk også, sier Anja Bredal, ved ISF (Institutt for samfunnsforskning).

Anja Bredal er en av initiativtakerne til FEMM

Anja er sammen med Line Nyhagen Predelli ved NIBR (Norsk institutt for by og regionsforskning) og Beatrice Halsaa ved Senter for kvinne og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, initiativtaker til nettverket.

I vinter og vår arrangerer de en seminarserie for forskere og andre interesserte. Møtene skal kombinere innlegg fra innbudte forskere og gjennomgang av relevant litteratur.

Første tema ut i regi av nettverket FEMM er: Refleksjoner om feminisme og multikulturalisme i lys av Fadimedrapet. Unni Wikan, som nylig ga ut boka: For ærens skyld. Fadime til ettertanke, innleder (29.1).

Deretter følger diskusjon om Susan Moller Okin’s bok Is Multiculturalism Bad for Women? Line Nyhagen Predelli fra NIBR (Norsk institutt for by og regionsforskning) og Anja Bredal innleder (19.2). I mars står utfordringer knyttet til medias søkelys på minoritetskvinner – på dagsorden. Gerd Inger Polden som er journalist i NRK, innleder (26.3). I mai håper de på diskusjon rundt boka Black British Feminism: A reader, før nettverket tar sommerferie med ’Konstruksjoner av kjønn og seksualitet i det flerkulturelle Norge’. Randi Gressgård som er stipendiat ved Sosiologisk Institutt ved Universitetet i Bergen, innleder og Tordis Borchgrevink, forsker II ved ISF kommenterer (2.6)

- Vi har lenge savnet et forum for diskusjon rundt egen faglig virksomhet og teoriutvikling. Både forskning og offentlig meningsutveksling i Norge er i altfor liten grad ’koblet på’ den internasjonale debatten på feltet, sier Anja Bredal.

Hun understreker at alle, enten de er forskere eller ei, er velkomne til å delta på møtene og bidra i debatten.

- Når vi kaller oss et forskernettverk er det ikke for å ekskludere noen. Det er mest fordi vi tar utgangspunkt i egne behov for faglig påfyll, men kanskje også for å signalisere at vi ikke vil være ’tabloide’. Både byråkrater, politikere, folk i ’praksisfeltet’, organisasjonsmennesker og ikke minst studenter er hjertelig velkomne.

FEMM er knyttet til Senter for kvinne og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.