Åpent nummer

Artikler

Kristin Skjørten: Medieprisme på vold mot kvinner

Elin Kippe: Konstruksjon av kjønn i intervjusituasjonen

Siri Gerrard: Living with the Fish Quotas: Changing Gendered Practices?

Agnes Bolsø: Jorunn Solheim og Judith Butler - en refleksjon over åpne kropper og det falliske

Intervju

Hvordan være ungdom? En bokanmeldelse
Et intervju av Beret Bråten

Bokanmeldelser

Henning Bech: Kvinder og Mænd
Omtale ved Harriet Bjerrum Nielsen

Ivar Frønes: Annerledeslandet
Omtale ved Hanna Mellemsether

Knut Kolnar:  Mannedyret
Omtale ved Wenche Muhleisen

Berit Thorbjørnsrud: Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse
Norge
Omtale ved Anne Hege Grung

Berit Thorbjørnsrud: Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse
Norge
Omtale ved Anne Sofie Roald

Innhold

Medieprisme på vold mot kvinner, av Kristin Skjørten

Konstruksjon av kjønn i intervjusituasjonen, av Elin Kippe

Living with the Fish Quotas: Changing Gendered Practices? av Siri Gerrard

Jorunn Solheim og Judith Butler - en refleksjon over åpne kropper og det falliske, av Agnes Bolsø

Hvordan være ungdom? En bokanmeldelse, et intervju av Beret Bråten

News Magazine

Our news magazine is an independent online newspaper and a member of the Norwegian Specialised Press Association Fagpressen.