Rurbane møter : deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner