Forening for kjønnsforskning

Forening for kjønnsforskning

Forening for kjønnsforskning jobber for å synliggjøre og skape gode vilkår for kjønnsforskning i Norge.

Foreningens formål er å:

  • bidra til å bedre rammevilkårene for norsk kjønnsforskning
  • synliggjøre betydningen av kjønnsforskning i kultur og samfunn
  • skape møteplasser og bidra til diskusjon rundt fag og forskningspolitiske temaer

Foreningen er en medlemsbasert organisasjon.

Les mer på foreningens nettside, og følg dem på Facebook.