Kjønn og kultur : en studie av voksnes deltagelse i barns kjønnssosialisering på grunnlag av et observasjonsmateriale fra norske barnehager