Nytt om kvinneforskning

 

 

 

Innhold

Kvinneerfaring og teologi: Referat fra en konferanse i Oslo 22.-23. mars 1981, ved Dagny Kaul, Astri Hauge, Ruth Danielsen og Turid Karlsen Selm

Ulla Wamberg: "Kvinders deltakelse i de kommunale og amtskommunale valg i Danmark, 1906-1966, med en sammenligning med Norge", omtale av Torild Skard

Kvinner og det militære. Rapport fra et seminar 9.-11. april 1981, Transnational Institute, Amsterdam, av Ellen Elseter

News Magazine

Our news magazine is an independent online newspaper and a member of the Norwegian Specialised Press Association Fagpressen.