Kvinnefilosofer i norden

Innhold

Filosofi - en identitetsløs stemme, av Kirsten Klercke

Trenger moralfilosofien feminister? av Ulla Holm

Kvinnens frigjøring gjennom kjærligheten. Hegels kritikk av Platons likestillingsforslag, av Sidsel Aamodt

Intelligensens politikk - kvinner og kunstig intelligens, av Sara Heinämaa

Mediemakt, motstand - og film-musikalen, av Tone Kristine Kolbjørnsen

Horens plass i mannens psyke, av Per Are Lykke

Kvinnesentrerte perspektiver på befolkningspolitikk og familieplanlegging, av Marge Berer

News Magazine

Our news magazine is an independent online newspaper and a member of the Norwegian Specialised Press Association Fagpressen.