Åpent nummer

Åpent nummer

Dette andre nummeret av tidsskriftet i 2017 samler tre artikler som på ulike måter bidrar med nye humanistiske perspektiver på kroppen.