Call for papers

Call for papers

What's on

23 Sep 2020
Bergen

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen inviterer alle interesserte ph.d.-kandidater til å søke på tre-dagerskurs i feministisk tenkning rundt den teknologiske utviklingen.Søknadsfrist 15.07.2020.

28 Oct 2020
Taipei

The National Central Library of Taiwan, the Nordic Institute of Asian Studies and Taiwanese Feminist Scholars Association organize a conference on the strategies for and complexities in feminist transformative practices at local, regional, national and transnational levels.

24 Nov 2020
Tromsø

Faculty of Humanities, Social Sciences and Education at UiT The Arctic University of Norway welcomes applications to course on feminist and gender epistemologies, theories and methodologies. Application deadline June 1th/September 1th.

Genderfund

Find information on gender profiled funding for projects, research and other types of funding - within and outside of the Nordic Region.
30 August 2020

Foreningen for kjønnsforskning (FOK) lyser ut et reisestipend på opptil 10 000 NOK som kan brukes til faglig begrunnede formål. Stipendet kan søkes av alle FOKs medlemmer.

28 September 2020

Norske Kvinners Sanitetsforening lyser ut tre forskningsløp for kvinnehjerteforskning.