Årets artikkel

Årets artikkel

 

Hvert år kåres årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning.

Vinnerartiklene står for god akademisk kvalitet og presenterer ny, viktig og innovativ forskning.


Årets artikkel 2019


Prisvinneren ble overrakt blomster på hjemmekontoret. (Foto: Trine Rogg Korsvik)

Forfatter Henning Kaiser Klatran, sosiolog og førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

 

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen: «Jeg prøver å fremstå så mandig som jeg kan»: Fornærmelse, subjektivering og motstand blant LHBTIQ-personer.  

Juryen bestod av: 

 • Astri Dankertsen, førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet
 • Kai Arne Hansen, førsteamanuensis, Institutt for kunstfag og kulturstudier, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet
 • Kirsti Niskanen, professor emeritus, Prof. Dr., em., docent i genusvetenskap og Associate Professor of Gender Studies, Historiska institutionen, Stockholms universitet

Les saken i nyhetsmagasinet: Vant pris for artikkel om skeive personer i Norge

 

Årets artikkel 2018


Prisen for Årets artikkel i 2018 ble overrakt Hannah Helseth (t.h.) av forhenværende tidsskriftsredaktør Sara Orning.

Forfatter Hannah Helseth, sosiolog og forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress.

 

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen: Å føle i offentligheten – en diskusjon av Nancy Frasers offentlighetsidealer

Juryen bestod av: 

 • Kari Hernæs Nordberg, førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Torjer Andreas Olsen, professor i urfolksstudier, UiT - Norges arktiske universitet
 • Heidi Kurvinen, Postdoctoral Researcher, Cultural History and European and World History, University of Turku, Finland

Les saken i nyhetsmagasinet: Hannah Helseth hedret for artikkel om identitetspolitikk

 

Årets artikkel 2017


Litteraturviter Erika Kvistad mottar prisen på Kildens tjueårsjubileum på Kulturhuset av jurymedlem og redaktør i Legeforeningens tidsskrift Ketil Slagstad. Foto: Benedicte Sørum

Forfatter Erika Kvistad, førsteamanuensis ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

 

 

 

 

 

Les artikkelen: «Seksuelt samtykke og narrativ virkelighet i kinky erotisk fiksjon»

Juryen bestod av: 

 • Ketil Slagstad, lege og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening
 • Katrin Losleben, Professor og leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Tromsø
 • Hilde Bondevik, Professor ved avdeling Helsefag, Univsersitetet i Oslo

Les saken i nyhetsmagasinet: Pris til artikkel om seksuelt samtykke i erotisk fiksjon.

 

Årets artikkel 2016


Førsteamanuensis Per Esben Myren-Svelstad (foto: NTNU)

Forfatter var Per Esben Myren-Svelstad, universitetslektor i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for allmenn litteraturvitenskap ved NTNU

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen: «Louise Labés feministiske epistel: Ein eksklusiv fellesskap»

Juryen bestod av:

 • Knut Dørum, professor ved Universitetet i Agder
 • Ragni Hege Kitterød, forsker ved Institutt for samfunnsforskning
 • Anna Young, stipendiat ved Senter for tverrfaglig ved kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Les saken i nyhetsmagasinet: Pris til artikkel om fransk feministpoet

 

Årets artikkel 2015


Glade prisvinnere sammen med tidsskriftsredaktør Sara Elisabeth Sellevold Orning (i midten): Stine H. Bang Svendsen (t.v.) og Agnes Bolsø. Foto: Yrjan Kvam

Forfattere var professor Agnes Bolsø og forsker Stine H. Bang Svendsen, begge fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen: «Grønn likestilling: Miljøpartiet De Grønne og mulighetene for en grønn likestillingspolitikk»

Juryen bestod av:

 • Lene Myong, professor ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger og faglig leder i Nettverk for kjønnsforskning
 • Elisabet Ljunggren, professor i organisasjon og ledelse ved Nord Universitet
 • Reinert Skumsnes, stipendiat, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Les saken i nyhetsmagasinet: Pris til artikkel om grønn likestillingspolitikk

Les også Kildens omtale av artikkelen fra juni 2015: ‒ Ikke gode nok på kjønn og likestilling

 

Årets artikkel 2014


Helene Aarseth (Foto: Ida Irene Bergstrøm)

Helene Aarseth, Forskningsleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus

 

 

 

 

 

Les artikkelen: «Finanskapitalismens kjønnsromantikk: Næringslivselitens kjønnskomplementære familiekultur»

Les sakene i nyhetsmagasinet: Hjemmeværende elitemødre produserer samfunnets vinnere og «Årets artikkel» handler om finanselitens kjønnsstereotype familieliv.

Juryen bestod av:

 • Fredrik Langeland, Rådgiver ved LHBT-senteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • May-Len Skilbrei, Professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Marlene Spanger, Assistant professor, The faculty of social sciences, Aalborg University

 

Årets artikkel 2013


Professor i teologi, Halvor Moxnes. (Foto: Ida Irene Bergstrøm)

Halvor Moxnes, professor i teologi ved Universitetet i Oslo

 

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen: «ʻDet moderne gjennombruddʼ og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge»

Les saken i nyhetsmagasinet: Da Jesus ble mann

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Arnfinn Andersen, forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress, NKVST
 • Hanne Petersen, professor i retskulturer ved CECS, Juridisk Fakultet, Københavns Univerisitet
 • Christine Jacobsen, faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen

 

Årets artikkel 2012


(Foto: Ida Irene Bergstrøm)

Wencke Mühleisen, professor ved Universitetet i Stavanger

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen: «Seksualitet og estetikk : Retrospektivt blikk på egen performancevirksomhet 1978-1988»

Les saken: Fikk pris for egen performance

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Mathias Danbolt, Universitetet i Bergen
 • Jorid Hovden, professor i idrettsosiologi/sosiologi ved NTNU
 • Malin Rönnblom, universitetslektor, Umeå centrum för genusstudier

 

Årets artikkel 2011


(Foto: Stine Helena Bang Svendsen)

Siri Øyslebø Sørensen, stipendiat ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen: «Statsfeminismens møte med næringslivet. Bakgrunnen og gjennombruddet for kjønnskvotering i bedriftsstyrer som politisk reform»

Les saken: Vant pris for artikkel om kvotering til bedriftsstyrer

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Ellen Mortensen, professor Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen
 • Ulf Mellström, professor ved Centrum for genusforskning ved Karlstad universitet
 • Kristin Spilker, prosjektleder ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

 

Årets artikkel 2010


Vinner av årets artikkel, Helene Aarseth (t.v.) sammen med KILDENs direktør Maria Grönroos, som delte ut prisen. I bakgrunnen ansatte ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. (Foto: Ram Gupta, UiO)

Helene Aarseth, sosiolog og postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

 

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen: «Husarbeid i limbo? Emosjonelle investeringer i den husmorløse familien»

Les saken: Skrev årets artikkel 2010

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Pia Laskar, universitetslektor ved Tema Genus, Institutionen för tema, Linköpings universitet
 • Torbjørn Herlof Andersen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik
 • Mona Renolen, rådgiver ved Likestillingssenteret, Hamar

 

Årets artikkel 2009


Tidsskriftsredaktør Agnes Bolsø (t.h.). gratulerer Guro Korsnes Kristensen med prisen for Årets artikkel i 2009. (Foto: privat)

Guro Korsnes Kristensen, sosialantropolog og stipendiat ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen: «Tobarnskull møter stua full. Innvandreres fødselstall i norsk offentlig diskurs»

Les saken: Skrev årets artikkel 2009

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Marit Anne Aure, forsker ved Norut Tromsø
 • Nina Javette Koefoed, lektor ved Institutt for historie og områdesstudier, Aarhus Universitet Thomas
 • Thomas Michael Walle, konservator ved Norsk folkemuseum

 

Årets artikkel 2008


Prisvinner Lars Rune Waage fikk det glade budskapet overbrakt av tidsskriftredaktør Hilde Danielsen. (Foto: Anne-Margrethe Lorentzen)

Lars Rune Waage, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

 

 

 

 

 

 

 

 

Les saken: Skrev årets artikkel 2008

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Beret Bråten, stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
 • Hans Wiggo Kristiansen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik
 • Päivi Lappalainen, professor i finsk litteratur ved Åbo universitet, Finland

 

Årets artikkel 2007


(Foto: Anita Haslie)

Hedda Høgåsen Hallesby, musikkviter og stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

 

 

 

 

 

Les saken: Rebellen Carmen

Se også: Skrev årets artikkel 2007

Juryen bestod av:

 • Lars Rune Waage, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen
 • Ulla-Britt Lilleaas, professor ved Universitetet i Agder
 • Maria Eriksson, forsker ved Universitetet i Uppsala, Sverige

 

Årets artikkel 2006


(Foto: Kristin Engh Førde)

Kristin Spilker, sosialantropolog og stipendiat ved NTNU i Trondheim

 

 

 

 

 

 

Les saken: Vant prisen for årets artikkel 2006

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Heidi Eng, førsteamanuensis ved Diakonhjemmets høyskole i Oslo
 • Mona Livholts, fil.dir i sosialt arbeid ved Mittuniversitetet i Sverige
 • Kjell Roger Soleim, førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen

 

Årets artikkel 2005


(Foto: Kjell A. Olsen)

Agnes Bolsø, sosiolog og førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU i Trondheim

 

 

 

 

 

 

Les saken: Agnes Bolsø skrev årets artikkel i 2005

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Nina Lykke, professor i genusvitenskap ved Linköpings universitet, Sverige
 • Line Nyhagen Predelli, forsker ved Loughborough University, Storbritannia