Retningslinjer for kronikker

Retningslinjer for kronikker

Vi tar imot kronikker til Kildens nyhetsmagasin etter følgende kriterier:

 

  • Kronikken må handle om forskning på kjønn og/eller likestilling.
  • Kronikken bør i hovedsak være skrevet av forsker(e), eller av personer som representerer organisasjoner. Vi tar også inn bidrag fra enkeltpersoner, dersom det er et direkte svar på en nyhetssak eller kronikk vi nylig har publisert.
  • Kronikken må være godt skrevet og stille gode, relevante spørsmål som blir diskutert og belyst, og gjerne tilføre ny kunnskap om kjønn eller kjønnsforskning.
  • Kronikken bør være på maks. 7500 tegn m/mellomrom, og vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

 

Kronikken sendes til susanne@kilden.forskningsradet.no. Ta gjerne kontakt dersom du/dere har noen spørsmål.