Internasjonale

Internasjonale

Finner ingen artikler i term Internasjonale (4)

Publikasjoner

Forfatter(e):
Camilla Mørk Røstvik
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Hellum, Anne og Vibeke Blaker Strand
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Nur Yaldiz
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Nygaard, Lynn P., Dag W. Aksnes & Fredrik Niclas Piro
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Dahlum, Sirianne, Carl Henrik Knutsen & Valeriya Mechkova
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Nino Berdzuli
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Jakobsson, Hilda & Maria Margareta Österholm (red.)
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Thorbjørnsrud, Kjersti, Arnfinn H. Midtbøen og Marte Mangset (red.)
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Hägg, Gustav, Diamanto Politis & Gry Agnete Alsos
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Binningsbø, Helga Malmin & Ragnhild Nordås
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Hagen, Inger Marie og Ragnhild Steen Jensen
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Sørum, Hanne,Ragnhild Eg & Wanda Presthus
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Svendsen, Nina Lander et al.
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Vegard Sjurseike Wiborg
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Eivind Tjønneland
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Krause, Jana & Louise Olsson
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Teigen, Mari, Arnfinn H. Midtbøen & Rune Karlsen
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Anka Ryall
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Marthe Sørli Gottschalk
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Elgán, Elisabeth, Yulia Gradskova & Heidi Kurvinen (eds.)
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Kaasbøll, Jannike, Sindre Andre Pedersen & Veronika Paulsen
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise & Ragni Hege Kitterød
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Eivind Grip Fjær
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Birkelund, Gunn Elisabeth, Avra Janz og Edvard Nergård Larsen
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Helland, Håvard & Elisabeth Hovdhaugen
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Trysnes, Irene & Ronald Mayora Synnes
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Nissen, Alexander, Mathilde Sengoelge & Øivind Solberg
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Nordberg, Tanja H., Eirin Pedersen, og Cathrine Egeland
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Vandeskog, Hilde Ousland, Kristin Margrethe Heggen & Eivind Engebretsen
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Carmeliza Rosario
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Margunn Bjørnholt
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Alm, Erika and Engebretsen, Elisabeth Lund (eds.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Lagesen, Vivian Anette, Ivar Pettersen & Line Berg
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Rees, Ellen, Heidi Karlsen, Madelen Brovold & Ståle Dingstad (red.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Zhang, Lin et al.
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Hellum, Anne og Anniken Sørlie (Red.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Monica Bjerklund
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Siverskog, Anna & Ida Måwe
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Koobak, Redi, Madina Tlostanova and Suruchi Thapar-Björkert (Eds.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Harriet Bjerrum Nielsen (Ed.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona, Ingrid Høie Vadla og Ruth Eva Jørgensen
Publisert:
2021
Forfatter(e):
2021
Publisert:
Barriere, Stina Gerdes, Lisbeth Söderqvist & Johan Fröberg
Forfatter(e):
Magnusdottir, Gunnhildur Lily & Annica Kronsell (Eds.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Giani, Marco, David Hope & Øyvind Søraas Skorge
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Hilde Gunn Slottemo
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Barth, Erling, Sari Pekkala Kerr & Claudia Olivetti
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege, Anne Skevik Grødem & Axel West Pedersen
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Knaben, Åse Dagmar & Gerd Abrahamsen
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Salem, Tomas & Erika Robb Larkins
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Mari Teigen
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Fosch-Villaronga, Eduard et al.
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Bach, Anna Sofie et al. (Eds.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Larsen, Eirinn, Sigrun Marie Moss & Inger Skjelsbæk (Eds.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Onsrud, Silje Valde, Hilde Synnøve Blix & Ingeborg Lunde Vestad (Eds.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Jansson, Ulrika & Jimmy Sand
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Mondani, Hernan et al.
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Kari Tove Elvbakken
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Maria Olsson
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Kerry Greaves (ed.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Fangen, Katrine and Lisanne Lichtenberg
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie og Patrick Lie Andersen
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Smette, Ingrid, Christer Hyggen og Anja Bredal
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Locke, Kirsten, Rebecca W. B. Lund & Susan Wright
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Agius, Christine, Annika Bergman Rosamond & Catarina Kinnvall
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Sølvi Bennett Moen
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Sevil Sümer (Ed.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Ingvil Hellstrand
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Ninnie Bakken Oehme
Publisert:
2021
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Rigolini, Alessandra,Patricia Gabaldon & Eskil Le Bruyn Goldeng
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Mathias W. Nielsen et al.
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Sigrid Aksnes Stykket
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Aune, Ingvild, Hanne Engh og Oda Tingvold Skibenes
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Tove Pettersen
Publisert:
2021
Forfatter(e):
R. Elise B., Johansen & Salma A. E. Ahmed
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Ingrid Vik Bakken & Galvard Buhaug
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Eslen-Ziya, Hande, Güler Okman Fisek & Hale Bolak Boratav
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise & Ragni Hege Kitterød
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Keskinen, Suvi, Pauline Stoltz & Diana Mulinari (eds.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Olsen, Marianne A. og Ulrike Spring
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Eide, Elisabeth & Gita Bamezai
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Carolina Borges Rau Steuernagel
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Engebrigtsen, Ada I., Moniva Five Aarset og Nora Stene
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger, Hansen, Julie Marie & Jenny Lorentzen
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Gottzén, Lucas, Bjørnholt, Margunn, & Floretta Boonzaier,(Eds.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Fafo
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Roseneil, S. et. al.
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Dearden, T. & Gottschalk, P.
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Stephen J. Walton
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Frangoudes, K. et. al.
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Statistisk sentralbyrå
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Andrea Melberg
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Egeland, L. et. al.
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Beatrice Halsaa
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Bergsli, O. & Hellne-Halvorsen, E.
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Kirsten Hvenegård-Lassen, Dorthe Staunæs & Rebecca Lund (eds.)
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Kitterød, R. & Pedersen, A.
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Turid Smith Polfus
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Wullf-Wathne, Marikken
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Sandberg, S. & Poppi, F.
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Björklund, J. & Dahl, U.
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Bredal, Anja et.al.
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Kreyberg, Ina et. al.
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Nordiska ministerrådet
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Idås, Trond et. al.
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Barbovschi, Monica & Staksrud, Elisabeth
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Nordic Council of Ministers
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Gaini, Firouz & Helene Pristed Nielsen
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Mensi‐Klarbach, Heike & Cathrine Seierstad
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege & Marjan Nadim
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Ashford, Chris & Alexander Maine (eds.)
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Gunnarsson, Lena
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Kinnvall, Catarina & Helle Rydstrom (eds.)
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger & Torunn Lise Tryggestad
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Harriet Bjerrum Nielsen
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Braadland, Peder Rustøen
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Evans, Elizabeth & Eléonore Lépinard (eds.)
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Emilsen, Kari, Olav Bjarne Lysklett og Arnt Nordli
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Lund, Rebecca W. B. & Ann Christin E. Nilsen (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Lingaas, Carola, Bergit Haugland og Erik Skjeggestad
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Smith, Helen Lawton et al.
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Jensenius, Francesca R. & Mala Htun
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Bjørneseth, Frida, Martin Smidt & Jakub Stachowski
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Steinnes, Kamilla Knutsen, Helene Fiane Teigen og Annechen Bahr Bugge
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Dørum, Knut (ed.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Svenkerud, Sigrun Wessel og Brit Bolken Ballangrud
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Pickard, Susan & Jude Robinson (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Elling, Agnes, Jorid Hovden & Annelies Knoppers (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Grasdal, Astrid Louise og Kjell Erik Lommerud
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Steinnes, Kamilla Knutsen og Henry Mainsah
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Holmboe, Morten, Kjartan Leer-Salvesen og Solveig Karin Bø Vatnar
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Hellum, Anne & Ingunn Ikdahl
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Lund, Ragnhild et al.
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Haugli, Trude mlf. (red.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Gjerden, Jorunn Svensen, Kari Jegerstedt & Željka Švrljuga (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Gerrard, Siri og Danika Kleiber
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Cools, Sara, Pål Schøne og Marte Strøm
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Melby, Eli Ramsvik og Anja Bredal
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Klugman, Jeni
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Norman Anderssen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Hafnor Bøe, Marianne
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Orgeret, Kristin Skare
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Gripsrud, Birgitta Haga og Lisbeth Thoresen (red.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Blix, Hilde Synnøve, Lilli Mittner og Rikke Gürgens Gjærum
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Bakketeig, Elisiv, Jane Dullum og Kari Stefansen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Kolås, Åshild (ed.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Jensen, Steen, Ragnhild og Beate Øistad Sletvold
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Teigen, Mari, Hege Skjeie & Rune Karlsen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Wiik, Aarskaug, Kenneth & Eva Bernhardt
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Mohr, Sebastian, Ning de Coninck-Smith og Julia Suárez Krabbe (red.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Diaz-Faes, Morollón Alba
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Kvarving, P. Lena
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Svenkerud, Wessel Sigrun mfl.
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Aune, Helga
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Bryson, Alex, Harald Dale-Olsen og Kristine Nergaard
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Bråten, Mona
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Lindelöf, Karin og Camilla Flodin
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Nadim, Marjan og Audun Fladmoe
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Dagsvik, John K., Tom Kornstad og Terje Skjerpen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie og Idunn Seland
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Strandbakken, Asbjørn
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Langeland, Fredrik mfl.
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Skjørten, Kristin mlf. (red.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Simonsen, Kjersti
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Bachke, Christian og Siri Håvås Haugland
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Wong, Hiu Yan Amy, Alastair McClelland & Adrian Furnham
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Holmboe, Morten, Kjartan Leer-Salvesen og Solveig Karin Bø Vatnar
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Magnusson, Karin, Aleksandra Turkiewicz & Martin Englund
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Triebner, Kai et al.
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Htun, Mala, Francesca R. Jensenius & Liv Tønnessen (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Burnay, Jonathan, Brad J. Bushman & Frank Larøi
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Krumsvik, Rune Johan
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Tutenges, Sébastien, Sveinung Sandberg & Willy Pedersen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Hannah Helseth
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Lellahi, Seyed Mohammad
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Wangamati, Cynthia Khamala et al.
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Solberg, Annette, Frøydis Sund og Iveta Malasevska
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Rupesinghe, Natasja, Eli Stamnes & John Karlsrud
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Johansen, Hanne Marie
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Fevang, Elisabeth
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Feragen, Kristin Billaud, Charlotte Heggeli og Anne Wæhre
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona, Hannah Løke Kjos og Sahra Ali Abdullahi Torjussen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Nilsen, Ada Kristine Ofrim et al.
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Jacobsen, Jørn
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise og Ragnhild Steen Jensen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Reisel, Liza, Øyvind Søraas Skorge og Stian Uvaag
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Hussénius, Anita, Kristina Andersson og Annica Gullberg (red.)
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Langford, Malcolm, Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Holst, Cathrine, Hege Skjeie og Mari Teigen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Bischof. Katharina
Publisert:
2019
Forfatter(e):
European Commission
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Garland, Fae, Nina Lem Samuelsen & Mitchell Travis
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Brækhus, Hege
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Olsson, Louise & Theodora-Ismene Gizelis
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Björkman, Lotta og Janne Bromseth (red.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Kjelsvik, Marianne et al.
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Matinga, Margaret N., Bigsna Gill & Tanja Winther
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Ilkama, Ina Marie Lunde
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Graham, George et al.
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Kebede, Tewodros Aragie
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Vige, Åshild Marie
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Fladmoe, Audun, Marjan Nadim og Simon Roland Birkvad
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Lien, Marianne Inéz & Jørgen Lorentzen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Skjeie, Hege, Cathrine Holst & Mari Teigen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Eidsvold-Tøien, Irina mfl.
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Htun, Mala, Francesca R. Jensenius & Jami Nelson-Nuñez
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Eik‐Nes, Trine Tetlie et al.
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Holm, Marie-Louise, Morten H. Bülow og Anne Folke Henningsen (red.)
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Friberg, Jon Horgen og Mathilde Bjørnset
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Vambheim, Sara Magelssen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Brenna, Brita og Marit Anne Hauan (red.)
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Halsaa, Beatrice & Anka Ryall (eds.)
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Prøitz, Lin, Erik Carlquist & Katrina Roen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Standal, Karina, Tanja Winther & Katrine Danielsen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Anfinsen, Martin, Vivian Anette Lagesen & Marianne Ryghaug
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Lillevik, Ole Greger, Jens Severin Salamonsen og Inge Nordhaug (Red.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Lindelöf, Karin og Camilla Flodin (red.)
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn & Ole Kristian Hjemdal
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Henrik Karlstrøm
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Bondestam, Fredrik og Maja Lundqvist
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Amundsen, Marie-Lisbet
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Begikhani, Nazand, Wendelmoet Hamelink & Nerina Weiss
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Halvorsen, Marit
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Liebig, Thomas & Kristian Rose Tronstad
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Björklund, Jenny & Ulrika Dahl (eds.)
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Lindstad Løvåsmoen, Elin Marie, Mari Nyland Bjørgo, Mirjam Lukasse, Berit Schei & Lena Henriksen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Hardoy, Ines, Pål Schøne og Kjersti Misje Østbakken
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Østby, Gudrun, Henrik Urdal, Andreas Forø Tollefsen, Andreas Kotsadam, Ragnhild Belbo & Christin Ormhaug
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Barstad, Lisa Ha, Pétur B. Júlíusson, Line Kristin Johnson, Jens Kristoffer Hertel, Samira Lekhal & Jøran Hjelmesæth
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Dokka, Åste
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Elling, Agnes, Jorid Hovden & Annelies Knoppers (eds.)
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Muriaas, Ragnhild, Vibeke Wang, Lindsay Benstead, Boniface Dulani & Lise Rakner
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen og Rune Dahl Fitjar
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Bakken, Anders
Publisert:
2018
Forfatter(e):
de Jong, Sara Rosalba Icaza & Olivia U. Rutazibwa (eds.)
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Halsaa, Beatrice & Anka Ryall (eds.)
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Sandvik, Kristin Bergtora
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Løset, Gøril Kvamme, Harald Dale-Olsen, Tale Hellevik, Arne Mastekaasa, Tilmann von Soest & Kjersti Misje Østbakken
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Østlandsforskning og Likestillingsenteret
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Upreti, Bishnu Raj & Sharmila Shivakoti
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Strand, Vibeke Blaker
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Sund, Frøydis og Tore Asmund Stubberud
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Adrian, Stine Willum & Charlotte Kroløkke
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Kartzow, Marianne Bjelland
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Kameri-Mbote, Patricia
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Wærstad, Tone Linn
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Gundersen, Aleksander B & Jonas R Kunst
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Alsaker, Kjersti, Bente Elisabeth Moen, Valborg Baste og Tone Morken
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Kartzow, Marianne B
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Aarseth, Helene
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Corneliussen, Hilde G og Fay Tveranger
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Heian, Mari Torvik
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Aaberge, Rolf mfl.
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Ljunggren, Birgitte og Tonje Lauritzen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Winther, Tanja, Kirsten Ulsrud and Anjali Saini
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Demetriou, Olga and Maria Hadjipavlou
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Olafsdottir, Katrin
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Colbjørnsen, Tom og Knud Knudsen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Drange, Ida og Julia Orupabo
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Kari Stefansen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar and Tilmann von Soest
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Daire, Judith, Maren O. Kloster, and Katerini T. Storeng
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Korsvik, Trine Rogg
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Skilbrei, May-Len og Kari Stefansen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Christensen, Ann-Dorte and Marit Benthe Norheim
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Fredwall, Katrine Kjærheim
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Aakvaag, Helene Flood, Siri Thoresen, Tore Wentzel-Larsen and Grete Dyb
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Hamre, Karin (red.)
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Halvorsen, Elin and Axel West Pedersen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Sølvberg, Lisa M. B. og Vegard Jarness
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Michelsen, Magnus Bøe
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Bårdsen, IngaTøllefsen and Christian Giudice
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Espeseth, Marta Maria
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Hatløy, Anne and Tone Sommerfelt
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Pettersen, Torunn, Jo Saglie, Eva Josefsen og Ragnhild Nilsson
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Amrud, Ingvild Jensen, Ole Jacob Madsen og Peder Kjøs
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Kristiansen, Hans Wiggo and Linn J. Sandberg
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Fasting, Kari, Trond S. Sand og Mari K. Sisjord
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Moland, Karen Marie, Haldis Haukanes, Getnet Tadele og Astrid Blystad
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Aune, Helga, Mette Hartlev, Anne Hellum og Stine Jørgensen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Vidén, Gunnel E. og Malin Lindberg
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Bolsø, Agnes, Stine Helena Bang Svendsen og Siri Øyslebø Sørensen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Høgestøl, Sofie A. E.,Anna Andersson og Anne Christine Lie
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Sørensen, Niels Ulrik, Mette Pless, Noe Mi Katznelson og Mette Lykke Nielsen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Hansson, Heidi and Anka Ryall
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Nielsen, Mathias Wullum, Jens Peter Andersen, Londa Schiebinger and Jesper W. Schneider
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Sørbø, Marie Nedregotten
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kibira,Simon Peter Sebina
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Björklund, Jenny and Ulrika Dahl
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Birkeland, Marianne S., Ines Blix, Øivind Solberg and Trond Heir
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Nielsen, Harriet Bjerrum
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Björklund, Jenny and Ulrika Dahl
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Schmidt, Evanthia Kalpazidou and Marina Cacace
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Engebretsen, Elisabeth Lund, Kaisa Ilmonen and Mathias Danbolt
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Cools, Sara, Pål Schøne og Marte Strøm
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Maktabi, Rania and Brynjar Lia
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kjesrud, Karoline og Nanna Løkka (red.)
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Borchorst, Anette og Lise Rolandsen Agustín
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Holter, Øystein Gullvåg
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Aambø, Arild, Marta Escobar-Ballesta og Manuel García-Ramírez
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Wærstad, Tone Linn
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Dockweiler, Maria, Øystein Gullvåg Holter and Lotta Snickare
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Michaelsen, Jette Joost og Maria Kristiansen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Davies, Sara and Jacqui True
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Johnsen, Sølvi Skjørestad og Kari Glavin
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Simmelsgaard, Sandra Kolbye og Hanne Konradsen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Olsson, Louise
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Jacqui, True & Aida A. Hozić
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Aaltvedt, Vigdis, Leonila Juvland og Stina Öresland
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Lisa Marie, Whitehead
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Meland, Aud Torill & Elsa Helen Kaltvedt
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Hjerrild, Margrethe
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn, Kari, Stefansen, Liridona Gashi and Marie Louise Seeberg
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Østby, Lene og Kari Stefansen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Sigtona Halrynjo
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Schalk, Meike, Thérèse Kristiansson and Ramia Mazé
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Hamm, Kristine
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Orning, Sara og Helene Aarseth
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Mogensen, Kevin Holger, Trine Wulf-Andersen og Lene Larsen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Seehuus, Sara og Liza Reisel
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Holmström, Charlotta and May-Len Skilbrei
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Andresen, Astri og Kari Tove Elvebakken
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Hawkins, Stan
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Herming, Hilde
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Klitgaard, Jeannett og Hanne Aagaard
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn, Kari Stefansen, Agata Wężyk and Dorota Merecz-Kot
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Arnesen, Lars
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Skilbrei, Mai-Len and Charlotta Holmström
Publisert:
2017

RAPPORT: Skeiv i Helse-Norge

Forfatter(e):
Likestillingssenteret
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kosunen, Niina, Anna-Rosa Asikainen, Guðný Gústafsdóttir og HeidiHaggrén
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Eilertsen, Agnete
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Larsen, Mona, Helle Holt og Malene Rode Larsen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Shutts, Kristin, Ben Kenward, Helena Falk, Anna Ivegran, and Christine Fawcett
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Øgård-Repål, Anita, Ståle Arvill Strand og Tor-Ivar Karlsen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kittelsaa, Anna, Guro Korsnes Kristensen og Sigrid Elise Wik
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Schackt, Jon
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Bøe, Svein og Saleh Mousavi
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Fasting, Kari
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Lundberg, Tove Pernilla
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kauhanen, Antti
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Erichsen, Bodil Chr.
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Svalund, Jørgen og Roy A. Nielsen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Massao, Prisca Bruno
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Tonheim, Milfrid
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Proba samfunnsanalyse
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Eidhamar, Levi Geir
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kolås, Åshild
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Hardoy, Ines, Pål Schøne og Kjersti Misje Østbakken
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Engebretsen, Elisabeth Lund
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Fasting, Kari, Mari Kristin Sisjord & Trond Svela Sand
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Myren-Svelstad, Per Esben
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kolås, Åshild
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege, Sigtona Halrynjo & Kjersti Misje Østbakken
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Brandth, Berit, Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (Eds.)
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Revelles-Benavente, Beatriz & Ana M. González Ramos
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Bitsch, Anne & Marit Elisabeth Klemetsen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Johansen, Hanne Marie
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Spanger, Marlene & May-Len Skilbrei (Eds.)
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Daybell James & Svante Norrhem (Eds.)
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Hermelin, Brita, Gabriela Hinchcliffe & Susanne Stenbacka
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Ortenblad, Anders, Raili Marling & Snjezana Vasiljevic
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Langnes, Tonje F. og Kari Fasting
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Bråten, Mona og Beate Sletvold Øistad
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Bjerrum Nielsen, Harriet
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Sisjord, Mari Kristin, Kari Fasting & Trond Svela Sand
Publisert:
2017
Forfatter(e):
van Es, Margaretha A.
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Ikdahl, Ingunn & Vibeke Blaker Strand (Red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Maktabi, Rania
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Kildal, Charlotte Lilleby & Karen Lykke Syse
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Rosten, Monika Grønli
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Solbrække, Kari Nyheim, Håvard Søiland, Kirsten Lode & Birgitta Haga Gripsrud
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Strid, Sofia og Lena Grip (Red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Grøgaard, Jens B. og Clara Åse Arnesen
Publisert:
2016
Forfatter(e):
von der Lippe, Berit and Rune Ottosen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Iversen, Anja og Kristin Rymoen
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Nebeling Petersen, Michael, Charlotte Kroløkke and Lene Myong
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Berge, Lars Ivar Oppedal, Kartika Sari Juniwaty & Linda Helgesson Sekei
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Wiik, Kenneth Aarskaug, Ane Seierstad og Turid Noack
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Lange, Siri & Inge Tvedten
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Bergsvik, Janna, Ragni Hege Kitterød og Kenneth Aarskaug Wiik
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Heiselberg, Maj Hedegaard
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Modalsli, Jørgen
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Mossige, Svein og Kari Stefansen
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Hellum, Anne (Ed.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Ose, Solveig Osborg
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Christensen, Ann Dorte & Palle Rasmussen
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Danielsen, Eirin Mo, Yngvil Grøvdal og Anne Solberg
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Kavli, Hanne Cecilie og Heidi Nicolaisen
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Reiter, Simone Frizell
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Bo Nielsen, Kenneth, Karina Standal, Anne Waldrop & Harold Wilhite (Eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Orning, Sara
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Akin, Deniz
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Alsos, Gry Agnete, Ulla Hytti and Elisabeth Ljunggren (Eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Danielsen, Hilde, Kari Jegerstedt, Ragnhild L. Muriaas and Brita Ytre-Arne
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Christensen, Hilde Rømer (Red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Strid, Sofia og Lena Grip (Red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Früh, Elena Albertini, Hilde Lidén, Ragnhild Gardsjord, Petra Aden og Lisbeth Gravdal Kvarme
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Hansen, Gunnar Vold
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Dietrich, Stepanie, Knud Jørgensen, Kari Karsrud Korslien and Kjell Nordstokke
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Henriksen, Roger Ekeberg
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Christiansen, Connie Carøe, Stine Thidemann Faber and Diana Højlund Madsen (Eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Gullikstad, Berit, Guro Korsnes Kristensen and Priscilla Ringrose
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Gunnarsson, Lena, Angela Martinez Dy & Michiel van Ingen
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie and Selma Therese Lyng
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Bakken, Kjersti Sletten
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Ravn, Malin Noem, Guro Korsnes Kristiansen og Siri Øyslebø Sørensen (Red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Oftestad, Eivor Andersen
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Jortveit, Jarle m.fl.
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Eriksen, Bjørn Magne S, Stål Bjørkly, Ann Færden, Christine Friestad, Pål Hartvig and John Olav Roaldset
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona og Ragni Hege Kitterød
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Svela Sand, Trond and Kari Fasting
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona og Mari Teigen (red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise, Ragni Hege Kitterød and Jan Lyngstad
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Bjarnegård, Elin and Meryl Kenny
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Hanssen, Jorid Krane
Publisert:
2016
Forfatter(e):
The National Board of Health and Welfare, Sweden
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Raundalen, Magne og Jon-Håkon Schultz
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Hjelseth, Arve og Anne Tjønndal
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Blix Hagen, Rune
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Björklund, Jenny and Ulrika Dahl (Eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Orupabo, Julia
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Mennerat, Adele (Red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Folkvord, Magnhild
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Mastekaasa, Arne
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Moscarola, Flavia Coda, Elsa Fornero and Steinar Strøm
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Dale-Olsen, Harald og Kjersti Misje Østbakken
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Hart, Rannveig Kaldager og Torkild Hovde Lyngstad
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Hellum, Anne, Patricia Kameri-Mbote and Barbara van Koppen (Eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Ringdal, Siv
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Eduards, Maud
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Brandth, Berit
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Røysum, Anita
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Halsaa, Beatrice and Anka Ryall (eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Rönnblom, Malin og Kerstin Alnebratt
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Lingås, Lars Gunnar og Unni Høsøien
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Finseraas, Henning, Åshild A. Johnsen, Andreas Kotsadam, Gaute Torsvik
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Folkestad, Bjarte, Jo Saglie, Signe Bock Segaard
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Smedberg J., M. Bråthen, M.S. Waka, A.F. Jacobsen, G. Gjerdalen and H. Nordeng
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Overå, Stian og Hans-Jørgen Wallin Weihe (red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Moxnes, Halvor
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Gjelsvik, Anne and Rikke Schubart (eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Reegård, Kaja og Jon Rogstad (red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Ask, Kristine, Stine Helena Bang Svendsen og Henrik Karlstrøm
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Breen, Marta (red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Jakobsson, Niklas, Andreas Kotsadam, Astri Syse, Henning Øien
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Gunnes, M W, R T Lie, T Bjørge, S Ghaderi, E Ruud, A Syse and D Moster
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Sørlie, Anniken
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Ulvestad, Jorun
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Nyhagen, Line and Halsaa, B.
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Björklund, Jenny (ed.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Barland, Bjørn
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Lotherington, Ann Therese, Aud Obstfelder and Susan Halford
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Lövgren, Karin (red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Andersson, Elias m.fl.
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Bostad, Inga og Tove Pettersen
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Orlander, Auli Arvola, Sharon Todd and Per-Olof Wickman
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Bugge, Lars m.fl. (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Aagestad, Cecilie m.fl.
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Naguib, Nefissa
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Akselbo, Iben og Oddbjørn Ingebrigtsen
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Madsen, Mette Kold og Hanne Aagaard SammendragAbstract
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Wiking, Susanne, et.al.
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Phillips, Mary and Nick Rumens (eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Strid, Sofia og Magnus Åberg (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Jacobsen, Ane Hejlskov m.fl. (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Lyngstad, Torkild Hovde og Astri Syse (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Nordberg, Kari mfl. (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Andreassen, Rikke and Kathrine Vitus (eds.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Bull, Jacob and Margaretha Fahlgren (Eds.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Eide, Elisabeth og Kristin Skare Orgeret (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Reisel, Liza, Kristinn Hegna and Christian Imdorf (eds.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Strøm, Marte (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Ericsson, Kjersti (ed.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Askvik, Tanja
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Flemmen, Anne Britt og Siv Ellen Kraft (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Käll, Lisa Folkmarson (Ed.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Engebretsen, Elisabeth L., William F. Schroeder and Hongwei Bao (eds)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Alfonso, Jose Hernan, Jacob P. Thyssen, Tore Tynes, Ingrid Sivesind Mehlum, Håkon A. Johannessen
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Kiil Saga, Stine og Dorothee Ziller m.fl. (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Melsom, Anne May
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Larsen, Joan Nymand and Gail Fondahl
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Macoveanu, Julian et.al.
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Christensen, Hilda Rømer m.fl. (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Gino, Francesca, Caroline Ashley Wilmuth, and Alison Wood Brooks
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Brunovskis, Anette and Rebecca Surtees
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Aune, Helga og Gro Nylander
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Henriksen, Ida Marie
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Jørgensen, Elisabeth Tveit
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Stær-Jensen, Jette Elisabeth
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Stoltz, Pauline and Kirsten Hvenegård-Lassen (eds.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Løchen, Maja-Lisa og Eva Gerdts
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Moger, Tron A., Gudrun M. W. Bjørnelv and Eline Aas
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Houge, Anette Bringedal, Kjersti Lohne and May-Len Skilbrei
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Meland, Aud Torill, Elsa Helen Kaltvedt and Elin Reikerås
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Polfus, Turid Smith
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Pintzka, Carl, Tor Hansen, Hallvard Evensmoen and Asta Håberg
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Einiö, Elina, Nisén, Jessica, Martikainen, Pekka
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Gottzén, Lucas og Ulf Mellström m.fl. (ed.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Keating, Christine, Latorre, Guisela, Tzu-Chun Wu, Judy (ed.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Stubberud, Elisabeth
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Bakken, Anders (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Fagan, Mark, Morten Lindbæk, Nils Grude, Harald Reiso, Maria Romøren, Dagfinn Skaare & Dag Berild
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Bungum, Brita, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Kinge, Jonas Minet, Bjørn Heine Strand, Stein Emil Vollset, og Vegard Skirbekk
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Nortvedt, Line, Vibeke Lohne, Bernadette Nirmal Kumar og Helle Ploug Hansen
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Bolsø, Agnes, Elisabet Ljunggren, Gry A. Alsos og Hilde Bjørkhaug (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Emilsen, Kari (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Eriksen, Astrid M. A., Ketil Lenert Hansen, Cecilie Javo og Berit Schei
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Adriansen, Kristin Kavli
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Tveit, Gry Nina Ilje og Ulrika Söderhamn
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Solhjell, Randi
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Misra, Joya, m.fl. (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Halvorsen, Janne Wiken
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Holst, Cathrine
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Christensen, Hilda Rømer m.fl. (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Steder, Frank Brundtlan (red.)
Publisert:
2015

Søkelys på arbeidslivet 1-2.2015

Forfatter(e):
Østbakken, Kjersti Misje og Ragne Hege Kitterød (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Teigen, Mari (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Brinton, Louise A. m.fl.
Publisert:
Forfatter(e):
Hauge, Karen, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Marte Ulvestad
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Irvin, Jill A. og Cindy Simon Rosenthal m.fl. (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Kjeldaas, Sigfrid og Anka Ryall (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Bhopal, Kalwant m.fl. (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Kebede, Meselu Taye
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Hedenus, Anna, Sofia Björk og Oksana Shmulyar Gréen (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Farstad, Gunhild R. og Kari Stefansen
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Papendorf, Knut
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Lian, Olaug S. og Hilde Bondevik
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Aina Landsverk Hagen
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Brandlistuen, Ragnhild Eek ; Eivind Ystrom; Malin Eberhard-Gran; Irena Nulman; Gideon Koren; Hedvig Nordeng
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Midtbøen, Arnfinn H. og Hilde Lidén
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Johansson, Kristina
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Söderberg, Eva og Sara Nyhlén (redd)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Løkeland, Mette
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Knudsen, Ann Kristin, Line Iden Berge, Jens Christoffer Skogen, Kari-Elise Veddegjærde og Ingvard Wilhelmsen
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Hatlen, Jan Frode
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Bøe, Marianne
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Johnsen, Julian Vedeler
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Fyhri, Aslak og Nils Fearnley
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Maria Almli og Marte Taylor Bye
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Ytterstad, Elinor og Tormod Brenn
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Heggem, Reidun
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Waldahl, Ragnar
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Triandafyllidou, Anna and Sabrina Marchetti (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Raknes, Ketil og Tarje Gaustad
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Storhaug, Anita Skårstad
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Næss, Siri, Morten Blekesaune og Niklas Jakobsson
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Eriksen, Marianne Hem, Unn Pedersen, Bernt Rundberget, Irmelin Axelsen og Heidi Lund Berg (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Servoll, Johanne Kielland
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Pini, Barbara, Berit Brandth og Jo Little (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Cox, Rosie (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Coleman, Nancy L. og Nanna Løkka (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Haugen, Bjørn Sverre Hol
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Opheim, Vibeke, Erica Waagene, Kari Vea Salvanes, Cay Gjerustad og Solveig Holen
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Malterud, Kirsti og Norman Anderssen
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Bakketeig, Elisiv, Elisabeth Gording Stang, Christian Madsen, Ingrid Smette og Kari Stefansen
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Gundersen, Tonje, Cecilie B. Neumann og Cathrine Egeland
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Walseth, Kristin og Heidi Hæhre
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Widerberg, Karin (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Lippe, Gerd von der og Hans K. Hognestad (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Dørum, Knut (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Haukland, Linda Helen
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Tryggestad, Torunn L.
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Folkestad, Bjarte, Jo Saglie og Signe Bock Segaard
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Teigen, Mari og Liza Reisel (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Hellum, Anne og Julia Köhler-Olsen (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Løyning, Trond
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Berge, Thea, Henning Øien og Niklas Jakobsson
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Weldemichael, Rahwa Mussie
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Birkelund, Gunn Elisabeth, Mats Lillehagen, Vibeke Puja Ekre og Elisabeth Ugreninov
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Aagestad, Cecilie, Reidar Tyssen, Håkon A Johannessen, Hans Magne Gravseth1, Tore Tynes and Tom Sterud
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Johansen, Kristin Brandtsegg
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Towns, Ann E.
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Østbakken, Kjersti Misje
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Kari Vea Salvanes
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Mølland, Eirin
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Lilleaas, Ulla-Britt, og Dag Ellingsen
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Rosenbeck, Bente
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Öhman, Annelie Bränström, Fataneh Farahani, Hanna Hallgren, Mia Liinason och Malena Gustavson
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Rippon, Gina, Rebecca Jordan-Young, Anelis Kaiser og Cordelia Fine
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Sørenssen, Ingvild Kvale
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Sinnes, Astrid T. og Marianne Løken
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Alkema, Leontine, Fengqing Chao, Danzhen You, Jon Pedersen og Cheryl C Sawyer
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Herlofson, Katharina og Elisabeth Ugreninov
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Mohn, Sigmund Book, Dag Ellingsen, Øyvind Bugge Solheim og Kristine Torgersen
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Visnes, Håvard
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Slaatten, Hilde, Norman Anderssen og Jørn Hetland
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Staksrud, Elisabeth et al.
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Nielsen, Kenneth Bo og Anne Waldrop (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Elstad, Ingunn
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Bråten, Beret, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Vildalen, Stèphane
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Bertrand, Marianne, Sandra E. Black, Sissel Jensen, Adriana Lleras-Muney
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Hvenegård-Lassen, Kirsten & Pauline Stoltz (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Dyremyhr, Åse Eriksen, Esperanza Diaz og Eivind Meland
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Lonnèe-Hoffmann, Risa A.M., Lorraine Dennerstein, Philippe Lehert og Cassandra Szoeke
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Nomeland, Terje
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Bjørkhaug, Ingunn og Morten Bøås
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Nicolaisen, Magnhild og Kirsten Thorsen
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Haci Akman (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Hammarlin, Mia-Marie og Gunilla Jarlbro
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Kiamanesh, Parvin
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Ekberg, Espen, Mikael Lönnborg og Christine Myrvang (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Eydal, Guöný Björk og Tine Rostgaard (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Jahnsen, Synnøve Økland
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Ytre-Arne, Brita
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Nielsen, Harriet Bjerrum (red.)
Publisert:
2014

Nytt norsk tidsskrift 2.2014

Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Kimmel, Michael
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Testoni, Ines, Michael Wieser, Angelika Groterath og Maria Silvia Guglielmin
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Kaya, Mehmed S. og Halvor Fauske
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Narud, Kjersti (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Jong, Sara de og Sanne Koevoets
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Helland, Øystein
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Marit Rønsen
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Ytre-Arne, Brita
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Gjersing, Linn og Anne Line Bretteville-Jensen
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Mossige, Svein, Lihong Huang, Malanie Straiton og Katrina Roen
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Baranowska-Rataj, Anna, Anna Matysiak og Monika Mynarska
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Nordberg, Kari Hærnes
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Vangen, S., L. Ellingsen, A. B. Andersgaard, A. F. Jacobsen, B. Lorentzen, L. T. Nyfløt, A. B. Rygh, S. M. Skulstad, C. Tappert og P. Øian 
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Haaland, Venke Furre
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Eika, Lasse
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Garthus-Niegel, S., Knoph C., von Soest, T., Nielsen C.S. & Eberhard-Gran M
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Mattebo, Magdalena, Tanja Tydén, Elisabet Häggström-Nordin, Kent W. Nilsson og Margareta Larsson
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Werner, Ann og Anna Lundberg (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Djupvik, Marita B.
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Backe-Hansen, Elisabeth, Kristine B. Walhovd og Lihong Huang
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Schou, Line, Elisabet Esbjerg Storvoll og Inger Synnøve Moan
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Ose, Solveig Osborg, Lin Jiang & Brita Bungum
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Marander-Eklund, Lena
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Birkbeck, Mariya Stoilova, Sasha Roseneil Birkbeck, Isabel Crowhurst, Tone Hellesund og Ana Cristina Santos
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Jafar, Afshan og Erynn Masi de Casanova (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Berg, Rigmor C. og Vigdis Underland
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Bakkeli, Vidar og Olav Elgvin
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Kristiansen, Tone Gunn Stene
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Nilsen, Anne Britt Vika
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Svensson, Oscar m.fl.
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Aasen, Elisabeth
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Egeland, Cathrine og Ida Drange
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Ellingsen, Dag og Ulla-Britt Lilleaas
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Lööv, Anna Olovsdotter
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Vibeke Heidenreich
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Hvenegård-Lassen, Kirsten & Pauline Stoltz
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Staubo, Siv J.
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Hartberg, SIlje og Kristinn Hegna
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Zambrana, I. M., Pons, F., Eadie, P. og Ystrom, E.
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Lilleaas, Ulla-Britt og Dag Ellingsen
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Thoresen, Siri og Ole Kristian Hjemdal (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Østby, Gudrun, Håvard Strand, Ragnhild Nordås og Nils Petter Gleditsch
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Byerly, Carolyn M. (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Cooke, Lynn Price mfl.
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Sigle-Rushton, Wendy, Torkild Hovde Lyngstad, Patrick L. Andersen og Øystein Kravdal
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Hammerlin, Yngve og Paul Leer-Salvesen
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Schjølset, Anita (red.)
Publisert:
2014

Vital aldring og samhold mellom generasjoner : Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) – runde 1 og 2

Forfatter(e):
Daatland, Svein Olav og Britt Slagsvold (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Grønningsæter, Arne Backer, Hans Wiggo Kristiansen og Bjørn Lescher-Nuland (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Finstad, Liv Heidi Mork Lomell (red.)
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Fjærtoft, Ragnhild Røhme
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Sagvaag, Hildegunn, Bente Sikveland
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Svendsen, Stine Helena Bang
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Bendixen, Mons, Siri Helle og Tor Langbach
Publisert:
2014
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Haukelien, Heidi
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Söderberg, Eva, Mia Österlund og Bodil Formark (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Rydmell, Linda, Anders Ringnér, Camilla Lagerfors og Inger Öster
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Rasmussen, Mette Lyberg
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Hansen, Gunnar Vold, Petter A. Arvesen og Trude Tonholm
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Hauge, Martin Ravndal
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Marit Rønsen
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Fjærli, Erik, Diana Iancu og Arvid Raknerud
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Barth, Erling, Inés Hardoy, Pål Schøne og Kjersti Misje Østbakken
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Mortensen, Øystein
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Holmarsdottir, Halla, V. Nomlomo, A.I. Farag, Z. Desai
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Hawkins, Stan og Sarah Niblock
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Lian, Olaug S. og Hilde Bondevik
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Egge-Hoveid, Kristin og Toril Sandnes
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Halberg, Claus
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Joelsson, Tanja
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Gålmark, Lisa
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Heggen Kåre, Håvard Helland og Jon Lauglo
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Elgvin, Olav, Kristine Bue, Arne Grønningsæter
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Rønning, Anne Birgitte og Geir Uvsløkk
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Anderssen, Norman og Kirsti Malterud (red)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Jónasdóttir, Anna G. og Ann Ferguson (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Reitlo, Line Skarsem
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Dale-Olsen, Harald, Pål Schøne og Mette Verner
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Hellum, Anne og Henriette Sinding Aasen
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Hoel, Nina, Sadiyya Shaikh
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Lanninger, Alma Wennemo og Marianne Sundström
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Høgåsen-Hallesby, Hedda
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Bråthen, Beret
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Fjell, Tove Ingebjørg
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Engebretsen, Elisabeth L.
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Marit Rønsen
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Eriksson, Maria, Linnéa Bruno og Elisabet Näsman
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Linghag, Sophie og Anna Wahl
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Haukelien, Heidi
Publisert:
2013
Forfatter(e):
de los Reyes, Paulina, Maud Eduards og Fia Sundevall (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Tønnessen, Marianne, Vebjørn Aalandslid, Terje Skjerpen
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Hauge, Lars Johan, Tom Kornstad, Ragnhild Bang Nes, Petter Kristensen, Lorentz M. Irgens, Leif T. Eskedal, Markus A. Landolt, Margarete E. Vollrath
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Preedy, Victor R., Lan-Anh Hunter og Vinood B. Patel (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Hammer, Torild og Christer Hyggen (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Aas, Katja Franko, Nicolay B. Johansen og Thomas Ugelvik (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Skirbekk, Vegard og Morten Blekesaune
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Skilbrei, May-Len og Charlotta Holmström (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Hjemdahl, Anne-Sofie
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Moland, Leif E.
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Davis, Kathy og Gail Lewis (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Nergaard, Kristine
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Davies, Sara E., Eli Stamnes og Sarah Teitt (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Magnusson, Charlotta
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Gottschalk, Petter og Lars Glasø
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Brandth, Berit og Elin Kvande (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Jakobsson, Niklas, Andreas Kotsadam og Siri Støre Jakobsson
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Backe-Hansen, Elisabeth
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Müftüoglu, Ingrid Birce
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Mehlum, Ingrid Sivesind, Petter Kristensen, Kaj Bo Veiersted, Morten Wærsted, og Laura Punnett
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Ingstad, Kari
Publisert:
Forfatter(e):
Bromseth, Janne og Anna Siverskog (red)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Magnussen, May-Linda og Christine Svarstad
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Rogstad, Ingrid Dahlen
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Stoltz, Paulline og Kirsten Hvenegård-Lassen (Red)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Roseneil, Sasha (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Becken, Lars-Erik og Ingunn Eriksen
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Stousland, Hanne og Hilde Witsø (red.)
Publisert:
2013
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Ailsa McKay (red.)
Publisert:
2014