Prosjekter

Våre prosjekter

 

Kilden utvikler digitalt innhold på oppdrag fra eksterne aktører. Vi tar også på oss utredningsarbeid.

Vi har bred kompetanse på kjønn, forskning og formidling.

Her finner du noen av prosjektene våre.

 

Kontakt oss for en uforpliktende samtale! 

Årskonferansen er en årlig møteplass for forskere, interesseorganisasjoner og myndigheter, for å diskutere ulike samfunnsspørsmål i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Konferansen ble arrangert første gang i 2021.
Kilden kjønnsforskning.no har fått i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å lede, administrere og utforme dokumentasjon og anbefalinger om likestillingskonsekvenser av covid-19.
Kilden har gjennomført en kartlegging av europeiske kunnskapssentre som jobber med kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning, og som har et særlig ansvar for formidling.
Kilden produserer kunnskapsoversikter i forskjellige formater. Vi lager alt fra korte veiledninger, faktaark og sammenfatninger av forskning, til lengre utredninger, rapporter og litteraturstudier som kartlegger forskningsstatus.
Kilden er partner i EU-prosjektet GE Academy (2019-2021) som utvikler og gjennomfører opplæring i kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon.
Prosjektet formidler eksempler, tips og ideer til hvordan kjønnsperspektiver konkret kan integreres i forskning innenfor mange forskjellige fagområder.
En podkast om kjønn og likestilling. I podkasten inviteres samfunnsdebattanter og kjønnsforskere til å diskutere aktuelle samfunnsutfordringer i et kjønnsperspektiv.
Sanitetskvinnene og Kilden er sammen om et forprosjekt hvor vi kartlegger forskning og bygger fundamentet for en nettportal om forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse.
GENDER-NET er et EU-prosjekt som handler om å øke kjønnslikestillingen i akademia og bedre integreringen av kjønnsperspektiver i forskning. Kilden deltar i prosjektet sammen med Forskningsrådet.
Kifinfo.no er en ressursbank for likestillings- og mangfoldsarbeid i forskningssektoren. Kilden står for innhold og oppdatering av nettstedet på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.
Kvinnehistorie.no er en nettside med temaer, artikler og biografier om kvinners historie i Norge fra 1850 og frem til vår tid. Målet med sidene er å formidle norsk historie i et kvinneperspektiv.
Hersketeknikker er en betegnelse for metoder som brukes for indirekte å herske over andre, popularisert av sosialpsykolog Berit Ås. I samarbeid med Ås presenterer Kilden De fem hersketeknikker for et allment publikum. Siden finnes også på svensk, spansk og engelsk.
Kilden driftet nettsiden for forskningsprosjektet Fra formelle til reelle rettigheter - minoritetskvinners diskrimineringsvern, fra 2007-2010.
Seminarrekken Milepæler i 1970-årenes kvinnekamp ble arrangert i 2006 og 2007, for å kaste nytt lys over 70-tallsfeminismen: Hva hendte egentlig? Innleggene fra seminarene ble så publisert på nett.

Rapporter og utredninger

Kilden har utarbeidet og bidratt til flere rapporter og utredninger med tema kjønn, forskning og akademia. Her er noen av våre seneste publikasjoner.