Vitenskapelige tidsskrift

Vitenskapelige tidsskrifter

 

Her finner du fagfellevurderte tidsskrifter med kjønnsforskningsprofil. Du kan søke og sortere tidsskrifter etter navn og region.

Oversikten er ikke oppdatert på korrekt publiseringsnivå. For å finne det kan du søke i Database for statisikk om høyere utdanning sitt register over vitenskapelige publiseringskanaler.