Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Kontaktmøtet er et forum for å diskutere sentrale spørsmål og saker av felles interesse, og arrangeres av Kilden og Forening for kjønnsforskning i Norge.

Representanter for sentre og nettverk for kvinne- og kjønnsforskning, og andre aktører i feltet, møtes en gang i året for å oppdatere hverandre på hva som foregår i de ulike miljøene, og for å diskutere forskningspolitiske spørsmål.

Kontaktmøtene kom i gang på åttitallet. Da Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning ble opprettet i 2002, tok Fagrådet over noen av funksjonene Kontaktmøtet tidligere har hatt.

Kontaktmøtet for 2020

Årets kontaktmøte holdes 17. september. Møtet vil bli holdt digitalt via Zoom.

I forkant av kontaktmøtet vil Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger, avholde digitale møter om undervisning og forskerutdannelse.

Det er senteret i Stavanger som står som tekniske arrangører av alle møtene.

Kontaktinformasjon:

For spørsmål i forbindelse med kontaktmøtet, ta kontakt med elin@kilden.forskningsradet.no

For spørsmål som gjelder informasjon om de andre møtene, samt påmelding, ta kontakt med kjonnsforskning@uis.no