Nasjonalt fagorgan for kjønnsforskning

Nasjonalt fagorgan for kjønnsforskning

Nasjonalt fagorgan for kjønnsforskning skal diskutere og gi råd om saker av felles interesse for alle sentre og miljøer som arbeider med kjønnsforskning.

Fagorganet har blant annet opprettet Nasjonal forskerskole for kjønnsforskning og kommer med innspill til forskningspolitikk.

Viktige oppgaver for Fagorganet er:

  • Foreslå hvilke vitenskapelige tidsskrifter som skal gi publiseringspoeng
  • Drøfte og gi råd om undervisning i faget
  • Drøfte og gi råd om forskning innen kjønnsforskningsfeltet

Fagorganet for kjønnsforskning ble etablert i 2002, og er ett av de Nasjonale fagorganene i Universitets- og høyskolerådet (UHR).

Fagorganet styres i henhold til Fagrådets reglement, som er basert på UHRs standardreglement. Det byttet navn fra Nasjonalt fagråd til Nasjonalt fagorgan for kjønnsforskning i 2018. 

Fagorganet for kjønnsforskning møtes én gang i året.

Les også: Fagrådets innspill til forskningsmeldingen 2004 (pdf)

Leder 2021-2022

Hege Andreassen, leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT – Norges arktiske universitet.

Representanter:

Universiteter og vitenskapelige høgskoler der faget er representert har rett til representasjon i fagrådet. Per i dag gjelder dette:

  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Stavanger
  • Universitetet i Oslo
  • UiT – Norges arktiske universitet
  • NTNU
  • Norsk studentorganisasjon

Møtereferater

Møte i fagorganet 2020 referat

Møte i fagorganet 2019 referat

Møte i fagorganet 2018 referat

Fagrådsmøte 2017 referat

Fagrådsmøte 2016 referat

Fagrådsmøte 2015 referat

Fagrådsmøte 2014 referat

Fagrådsmøte 2013 referat

Fagrådsmøte 2012 referat

Fagrådsmøte 2011 referat

Fagrådsmøte 2010 referat

Fagrådsmøte 2009 referat

Fagrådsmøte 2008 referat

Fagrådsmøte 2007 referat

Fagrådsmøte 2006 referat

Fagrådsmøte 2005 referat

Fagrådsmøte 2004 referat

Fagrådsmøte 2003 referat

Fagrådsmøte 2002 referat