Strategi

Strategi

Kilden kjønnsforskning.no skal være ledende i Norge på formidling av kjønnsforskning og forskning med kjønnsperspektiver.

Kilden skal være tett på kjønnsforskningsmiljøene og andre fagmiljøer der kjønnsforskning vokser fram.

Les mer i vår Strategi for 2020-2025.

Se også Kildens mandat.