Kildens faglige råd

Kildens faglige råd

Fra og med 2019 har Norges forskningsråd oppnevnt et eget faglig råd for Kilden.

Medlemmer av Kildens faglige råd for perioden 2019-2021 er følgende:

  • Professor Siri Øyslebø Sørensen, Leder ved Senter for kjønnsforskning ved NTNU og leder av Fagrådet
  • Assisterende direktør/Seniorforsker Torunn L. Tryggestad, Institutt for fredsforskning (PRIO), Leder for PRIO Centre on Gender, Peace and Security
  • Professor Elisabet C. Ljunggren, Dekan for fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitetet
  • Professor Helene Aarseth, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO
  • Førstebibliotekar Runar Jordåen, Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen  
  • Avdelingsdirektør Anna Bjørshol, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • Seniorrådgiver Knut Oftung, Likestillings- og diskriminieringsombudet
  • Professor Knut Liestøl, Institutt for informatikk ved UiO, Styreleder for BALANSE-programmet i Norges forskningsråd

Les mandatet for Kildens faglige råd her.

 

Her kan du lese referat fra fagrådsmøtene:

2021

21. april 2021

2020

5. november 2020

2019

11. november 2019

 


 

Før 2019 hadde Kilden et styre. Les referater fra tidligere styremøter her:

2018

30. januar 2018

2017

8. september 2017

16. mai 2017 - sak på sirkulasjon

14. mars 2017

2016

16. desember 2016

6. september 2016

14. mars 2016

2015

1. desember 2015

1. september 2015

10. februar 2015

2014

9. desember 2014

9. september 2014

13. februar 2014

10. januar 2014