Ledige stillinger

Ledige stillinger

Det legges ikke lenger ut ledige stillinger her. Sjekk Facebook-siden GenderJob for stillinger i Norden.

Hva skjer

15 jun 2021

The annual 2021 RINGS (The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies) conference focuses upon the question of precariousness as one that is relevant both for the times before the pandemic and the times ahead of us. Deadline for abstracts, June 15.

15 jun 2021

Hva er natur? Tidsskrift for kjønnsforskning ønsker bidrag til temanummer 2-22 hvor søkelyset rettes mot natur som et vitenskapelig, politisk, kulturelt og etisk begrep i feministisk teori og kjønnsforskning. Frist for å sende inn sammendrag er 1. juni.

17 jun 2021
Digitalt

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til lanseringswebinar om kommunenes arbeid mot vold i nære relasjoner. På oppdrag fra ombudet har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) undersøkt hvordan kommunene jobber for å oppfylle sine lovpålagte plikter når det gjelder å forebygge og forhindre vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Call for papers

01. januar 2021

With this general call for papers NORMA: International Journal for Masculinity Studies invites the transdisciplinary scholarly community in masculinity and gender studies to submit papers on the masculinities of COVID-19 to the journal. The call is ongoing.