Ferdig forska? Kjønnsbalanse i akademia, hva vet vi?

Ferdig forska? Kjønnsbalanse i akademia, hva vet vi?

Kif-komiteen, Kilden kjønnsforskning.no og Forskningsrådets BALANSE-program inviterer til seminar 14. desember kl.14.00-16-00 på MESH, Tordenskiolds gate 3.

 

 

Kjønnsbalanse i akademia, eller mangel på sådan, har de siste årene fått mye og økende oppmerksomhet. Forskningsinstitusjonene har satt inn tiltak, og både Kif-komiteen og BALANSE-programmet jobber med utfordringen på nasjonalt nivå.

Men hva vet vi egentlig om den manglende kjønnsbalansen? Hva sier forskningen om hvorfor forholdene er som de er, og hvordan ser utviklingen ut? Hvilke tiltak virker, hvilke virker ikke? Kan noen tiltak fungere innen et fagfelt, men ikke innen et annet? Vet vi nok om dette nå, eller er det behov for mer forskning?

 

Kunne du ikke komme?

 

Program

 

14.00: Velkommen ved Forskningsrådet.

 


Hebe Gunnes (Foto: Ragnhild Fjellro)

14.05: Hebe Gunnes, Seniorrådgiver ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Hva sier statistikken?

 

 

 

 


Mari Teigen (Foto: Ragnhild Fjellro)

14.20: Mari Teigen, leder for nye Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation

NORDICORE er et av to Nordic Centres of Excellence som har som mål å løse det nordiske likestillingsparadokset. Hvordan ser det ut i dag, og hva skal de forske på?

 

 

 


Trine Rogg Korsvik (Foto: Ida Irene Bergstrøm)

14.35: Trine Rogg Korsvik, Forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Erfaringer fra Juridisk Fakultet ved UiO

 

 

 

 

 


Sevil Sümer (Foto: Heidi Elisabeth Sandnes)

14.50: Sevil Sümer, Forsker ved Uni Research Rokkansenteret

Farefull ferd mot toppen

 

 

 

15.05: Kif-komiteen, Kilden kjønnsforskning.no og BALANSE

Hva gjør vi?

 

 


Curt Rice (Foto: Ingrid S. Torp)

15.20: Curt Rice, Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og leder i Kif-komiteen.

Er kjønnsbalanse i akademia ferdig forska? Curt Rice oppsummerer.

 

 

 


Beret Bråten (Foto: Ragnhild Fjellro)

15.30: Diskusjon

Beret Bråten, forsker ved Fafo og styreleder i Kilden kjønnsforskning.no, leder diskusjonen.

 

 

 

 

16.00: Mingling, vin og snacks