Kvinne- og kjønnshistorie

Kvinne- og kjønnshistorie

22 March 2022
I to bøker ser forskere på polarhistorien med nye øyne. ‒ De etablerte polarheltene drysser melis over nasjonens polare historie, men det er vanlige folk som skaper den, sier Marit Anne Hauan.
15 February 2022
– Det Collett skrev til sønnene og venninnene sine, kan fortelle oss mer om hvem hun var enn brevene til Welhaven, Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie, sier Marius Wulfsberg. Han er redaktør for en fersk utgivelse av Colletts brev.
3 February 2022
Norge bruker sitt gode omdømme som likestillingsland for å belyse andre politiske interesser i nord, ifølge Eirinn Larsen.
27 January 2022
– Håndboka retter seg mot de ansatte og har som mål å bedre kjønnsbalansen i museets samlinger, ustillinger og formidling, forteller Thea Aarbakke.
20 January 2022
Stigmatiseringen av «tyskerjenter» under og etter krigen er et symptom på en dobbeltmoral med lange historiske røtter i Norge, mener Knut Erich Papendorf.
23 September 2021
Birgitta hadde en betydelig stemme i Europa og var den største kvinnelige forfatteren i senmiddelalderen, forteller Unn Falkeid.
17 August 2021
Kjønnsforskjellene toppet seg på 50-tallet, mens på 60-tallet begynte kvinner å kreve reell likestilling med menn. Det skriver Hilde Gunn Slottemo om i en ny bok om Norge på 1900-tallet.
3 August 2021
Filosofi er mer enn bare etikk, vitenskapsfilosofi og logikk, det er også feminisme, mener Ingeborg W. Owesen. Hun har nylig skrevet bok om feminismens filosofiske historie.
24 June 2021
Anna Tumarkin knuste den akademiske filosofiens glasstak, skriver Kristin Gjesdal.
18 June 2021
Gerda Walther er det sosiale fellesskapets filosof, skriver Kristin Gjesdal.
11 June 2021
Edith Steins empatibegrep er blitt gjenstand for økende interesse, skriver Kristin Gjesdal.
4 June 2021
Rosa Luxemburgs politiske filosofi er på parti med menneskeligheten, skriver Kristin Gjesdal.
1 June 2021
Denne uken åpner Kvinnemuseet abortutstillingen HYSJ!. Målet er å skape rom for å snakke om et fortsatt skambelagt tema.
28 May 2021
For Lou Salomé handler det erotiske om skaperkraft, skriver Kristin Gjesdal.

Pages

Publikasjoner

Forfatter(e):
Sørbø, Marie Nedregotten
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Johansen, Hanne Marie
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Daybell James & Svante Norrhem (Eds.)
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Ericsson, Kjersti (ed.)
Publisert:
2015