Doktor=avhandlinger

Doktor­avhandlinger

9 August 2007

«Hvordan er det mulig», spør mediene, forskere og hjelpeapparatet når unge jenter banker hverandre opp. Forsker Sidsel Natland mener vi må slutte å la oss sjokkere av at også jenter og kvinner kan utøve vold. – «Jentevold» er et tomt begrep, sier hun.

15 June 2007
Profeten Mohammed stoppet sine egne sokker, men ville han gått inn for radikal kjønnskvotering? Unge norske muslimer stiller spørsmålstegn ved det foreldregenerasjonen har lært dem om kjønn og religion.
5 June 2007

1800-tallets hysterikere var ikke bare seksuelt frustrerte borgerfruer. Også menn og underklassens kvinner ble rammet. Hysteriet kan forstås som et opprør mot marginalisering, sier Hilde Bondevik, som har jaktet på hysteri i medisinske fagbøker, sykejournaler og samtidas skjønnlitteratur.

22 May 2007

Under slagordet ”Kreativ Ulikhet” vil ledelsen i Statens vegvesen gjøre den tradisjonelle mannsetaten til en moderne, likestilt etat. Kjønnsforsker Marianne Fostervold har undersøkt hvordan de ansatte tenker om kjønn, likestilling og teknologi.

23 February 2007

Hva har Oidipus, Moses, Hedvig Ekdal, Harry Potter og Supermann til felles? De er alle adoptert. Og de er tema for Geir Follevågs doktoravhandling om adopsjon og vår kulturs vektlegging av biologi.

9 February 2007
«Unge homofile sliter psykisk», melder mediene i disse dager. Men hvem er egentlig de unge homofile? Og sliter de like mye alle sammen? Kristinn Hegna, som har undersøkt sammenhengen mellom seksualitet og psykisk helse, advarer mot å ta kategorien «homofil» for gitt.
5 February 2007

Gutta vil være sterke, raske og gode i sport. Jentene er mest opptatt av å være pene og tynne. Når det gjelder kropp og ungdom er det meste som forventet, ifølge idrettsforsker Anne Torhild Klomsten.

22 February 2006
På 1950- og 60-tallet ble gutter med såkalte tilpasningsvansker sendt til Foldin verneskole for å skikke seg. Men hva var en skikkelig gutt slik institusjonen så det? I sitt doktorgradsarbeide har Nina Jon studert rapporter, elevjournaler og annet arkivmateriale, og analysert hvordan guttene på Foldin ble sett, møtt og forstått.
28 December 2005
Doktoravhandlingen til Cathrine Holsts tar for seg feministisk vitenskapsteori. Holst kritiserer noen varianter av feministisk vitenskapsteori, men forsvarer og bygger videre på andre varianter. Hennes viktigste anliggende er at alle, uavhengig av kjønn, må behandles som likeverdige deltakere i akademisk diskusjon.
29 January 2004

’Kjærlighetskarusellen’ er et pissoar i Stensparken i Oslo. En gang for ikke så lenge siden, den gangen kjærlighet mellom menn var forbudt i Norge, møttes menn her for å finne en tilfeldig sexpartner - eller kanskje en kjæreste for livet. Hans W. Kristiansen har tatt doktorgraden på eldre homoseksuelle menns livsfortellinger.

5 January 2004
Hvordan skaper fedre foreldreskap? Arnfinn J. Andersen har utforsket dette gjennom intervjuer med både heterofedre og homsefedre. I ei tid hvor parforholdet synes å være på vei ut som livslang relasjon, ser det ut til at foreldreskapet overtar som grunnlag for familien. Samtidig påviser Andersen at det dominerende idealet for norske familier og foreldreskap, fortsatt er det heteroseksuelle parforholdet.

Pages

Publikasjoner

Forfatter(e):
Braadland, Peder Rustøen
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Diaz-Faes, Morollón Alba
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Lellahi, Seyed Mohammad
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Fevang, Elisabeth
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Bischof. Katharina
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Ilkama, Ina Marie Lunde
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Vambheim, Sara Magelssen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Michelsen, Magnus Bøe
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Kibira,Simon Peter Sebina
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Lisa Marie, Whitehead
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Eilertsen, Agnete
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Massao, Prisca Bruno
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Melsom, Anne May
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Stubberud, Elisabeth
Publisert:
2015