Politikk

Politikk

25 March 2008

Kvinneandelen i politikken påvirker våre holdninger til kvinnelige politikere mer enn motsatt. Det hevder statsviter Johannes Bergh i en fersk doktoravhandling.

3 September 2007

Unge kvinner strømmet til Fremskrittspartiet ved stortingsvalget i 2005. Hver fjerde kvinne under 30 år ga sin stemme til partiet. Valgforsker Hanne Marthe Narud ser ikke bort fra at samme tendens kan gjøre seg gjeldende i årets valg.

31 August 2007

Kvinner i nominasjonskomiteen er viktig for å få flest mulig kvinner på partienes kommunevalglister. – Helst bør komiteen ledes av en kvinne, konkluderer forskerne Ingrid Guldvik og Janneke van der Ros.

17 August 2007

– Å være den rette typen mann er helt avgjørende for å være valgbar som president i USA, sier Stine Helena Svendsen. Hun har skrevet masteroppgave om kjønnssymbolikk i amerikanske presidentvalgkamper, og mener presidenten mer og mer minner om en klassisk patriark.

13 March 2007

Filosof Kjersti Fjørtoft slutter seg ikke til parolen om at "alt er politisk". I stedet vil hun at vi går opp grensene mellom det politiske og det private, gang på gang.

6 September 2006
Fem av seks ordførere er menn. Og blant ledere i kommunal forretningsdrift og foretak er ni av ti menn. Nå vil KS og de politiske partiene ha mer likestilt lederskap lokalt. Målet er 40 prosent kvinner i lokalpolitiske maktposisjoner etter valget i 2011.
6 September 2006
Hvorfor er det så få kvinner i lokalpolitiske maktsposisjoner? Spørsmålet er sentralt i forskningsprosjektet som nå er satt i gang med KS som oppdragsgiver. Finner man ut mer om hvorfor, blir det lettere å nå målet KS og de politiske partiene har satt om 40 prosent kvinner i 2011.
13 October 2005

Politiske utvalg i norske kommuner skal bestå av minst 40 prosent av hvert kjønn. Men i praksis er det ikke slik. Loven om kvotering må ofte vike for argumenter om at den truer lokaldemokratiet. Ingrid Guldvik har skrevet doktoravhandling om kvotering og kjønnsrettferdighet.

6 September 2005
Det stunder mot valg. Hvordan vil likestillingen i det nye norske Stortinget bli? I dag har Norge med sine 37 prosent kvinner, dårligere kjønnsbalanse i parlamentet enn både Sverige og Rwanda!
30 October 2002

De fleste organisasjoner har grenser. Slik er det ikke med velferdsstaten. Kravene til hva velferdsstaten skal utrette er i praksis grenseløse. I stedet er det sjukepleieren, hjelpepleieren og hjemmehjelpen som bærer organisasjonens grenser i kroppen.

Pages

Publikasjoner

Forfatter(e):
Segaard, Signe Bock, Ulrik Kjaer & Jo Saglie
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Kreft, Anne-Kathrin, Birgitta Niklasson & Ann E. Towns
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Dahlum, Sirianne, Carl Henrik Knutsen & Valeriya Mechkova
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Magnusdottir, Gunnhildur Lily & Annica Kronsell (Eds.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Agius, Christine, Annika Bergman Rosamond & Catarina Kinnvall
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Teigen, Mari, Hege Skjeie & Rune Karlsen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise og Ragnhild Steen Jensen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Garland, Fae, Nina Lem Samuelsen & Mitchell Travis
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Olsson, Louise & Theodora-Ismene Gizelis
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Skjeie, Hege, Cathrine Holst & Mari Teigen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Standal, Karina, Tanja Winther & Katrine Danielsen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Muriaas, Ragnhild, Vibeke Wang, Lindsay Benstead, Boniface Dulani & Lise Rakner
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Jacqui, True & Aida A. Hozić
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kosunen, Niina, Anna-Rosa Asikainen, Guðný Gústafsdóttir og HeidiHaggrén
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kolås, Åshild
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Daybell James & Svante Norrhem (Eds.)
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Alsos, Gry Agnete, Ulla Hytti and Elisabeth Ljunggren (Eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Danielsen, Hilde, Kari Jegerstedt, Ragnhild L. Muriaas and Brita Ytre-Arne
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Bjarnegård, Elin and Meryl Kenny
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Brunovskis, Anette and Rebecca Surtees
Publisert:
2015