Deltid

Deltid

27 September 2017
Kvinner tjener 88 prosent av mennenes lønn, og tar mer ansvar for ulønnet omsorgsarbeid. Hva skyldes den økonomiske ulikestillingen? Episode 10 handler om lønn, pensjon og feminismens plass i den kapitalistiske økonomien.
22 March 2017
Hvorfor er sykepleie et kvinneyrke? Og hvordan skal velferdsstaten møte økende krav til helsetjenester? I tredje episode av Kjønnsavdelingen diskuterer vi det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og velferdsstatens utfordringer.
17 March 2016
En deltidsjobb er ikke nødvendigvis en langvarig suksess for integrering i arbeidslivet. Mange innvandrede kvinner faller ut av arbeidsmarkedet igjen.
5 August 2014

Kort reisevei til jobb, barnehage og matbutikk er avgjørende faktorer for at kvinner skal klare å jobbe heltid, ifølge transportforsker.

22 October 2013

Å jobbe deltid mens barna er små påvirker i svært liten grad pensjonen, viser en ny nordisk rapport.

13 August 2013

Bak en deltidsarbeidende kvinne står en forsørgende mann.

17 December 2010

Til tross for at det er mangel på sykepleiere, jobber mange ufrivillig deltid. Det er nødvendig for å få turnusen til å gå opp, sies det. Stipendiat Kari Ingstad er uenig.

31 August 2010

Småbarnsliv uten stress, god helse og en opplevelse av rettferdighet i parforholdet. Dette opplevde ektefeller som delte på å være hjemme med barn og jobbe deltid på 1970-tallet. Sosiolog Margunn Bjørnholt har intervjuet parene tretti år etter.

20 November 2009

Ikke kreve, men være takknemlig. Ikke si nei, men være snill og hjelpe til. Ikke være grådig, men ta det man får. Normer for kvinnelighet gjør at hjelpepleiere godtar små deltidsstillinger og uforutsigbar arbeidstid, ifølge ny masteroppgave.

30 April 2009

Lovene for å beskytte deltidsansatte mot diskriminering er på plass. Det hjelper lite så lenge de ikke håndheves. Vi behøver sterkere sanksjoner mot kjønnsdiskriminering, sier jurist Helga Aune.

29 December 2006
Kvinner med barn og ektefelle jobber oftere ufrivillig deltid enn kvinner uten familie. - Dette kan tyde på at kvinners deltidsarbeid ikke er så selvvalgt som man har trodd, mener forsker Randi Kjeldstad ved Statistisk sentralbyrå.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise og Ragnhild Steen Jensen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn, Kari Stefansen, Agata Wężyk and Dorota Merecz-Kot
Publisert:
2017