Kjønn og globalisering

Kjønn og globalisering

Innhold

Globale omsorgskjeder, av Arlie Russell Hochschild

Mørke skyer på den gryende IT-himmelen. Globalisering og indiske kvinner på H-1B- og H-4-visum i USA, av S. Uma Devi

Globalisering, sted og kjønn, av Merete Lie og Ragnhild Lund

Global kjønnshistorie – et nytt forskningsfelt? av Ida Blom

En berättelse om tvång och frihet. Kontext, mening, identitetsskapande, av Åsa Eldén

«Kommer din praktikant også fra Litauen?» Om nye løsninger på gamle problemer, av Lise Widding Isaksen