Tidsskrift for kjønnsforskning 40 år!

Tidsskrift for kjønnsforskning 40 år!

40 år med Tidsskrift for kjønnsforskning feires med seminar og fest i Oslo 15. november.

Tidsskrift for kjønnsforskning fyller 40 år i år. Selv om det etter Forskningsrådets regler dermed ikke lenger er å regne som potensielt «ungt talent», ser vi ingen grunn til å fortvile. I stedet vil vi feire med jubileumsseminar og fest!

Det er nemlig en fremragende 40-årsjubilant med særdeles høy impact-faktor vi har med å gjøre. Siden tidsskriftet startet som Nytt om kvinneforskning i 1977, har det vært en viktig bærebjelke i den tverrfaglige norske kjønnsforskningen. Seminaret vil presentere «vinnerne» av tidsskriftets kåring av tiårets artikkel fra 1970årene og frem til i dag. Med utgangspunkt i disse artiklene, vil vi belyse viktige utviklingstrekk i den norske og nordiske kvinne- og kjønnsforskningen fra tidsskriftet startet og frem til i dag.

Det blir servering av mat og vin. 

Tid: 15. november kl. 14.00

Sted: Professorboligen, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47. Finn frem. 

Påmeldingsfrist: 8. november - Påmeldingsskjema


Program:

14.00: Jubileumseminar

Linda Rustad fra Kilden kjønnsforskning.no ønsker velkommen

Redaktørene Helene Aarseth og Sara Orning introduserer jubileumsnummeret

Vi kårer vinnerne av tiårets artikkel 1970-2010

  • 1970-tallet: presenteres av Elisabeth Stubberud, KUN
  • 1980-tallet: presenteres av Kari Jegerstedt, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB
  • 1990-tallet: presenteres av Wencke Mühleisen, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
  • 2000-tallet: presenteres av Halvor Moxnes, Det teologiske fakultet, UiO
  • 2010-tallet: presenteres av Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO. 

Jubileumstale ved Marie Simonsen 

16.00-19.00: Fest og feiring!


Finn arrangementet på facebook

Mer om Tidsskrift for kjønnsforskning