Abonnement og salg

Abonnement og salg

Tidsskrift for kjønnsforskning kommer ut fire ganger i året.

Fra 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access). Få mer informasjon på Idunn.no

Arkiv til og med 2016 selges som enkeltartikler og utgaver. Institusjoner og bedrifter kan abonnere på tilgang til arkivet hos Idunn.no

Henvendelser om utgaver fra 2008 og eldre rettes til:

Kilden kjønnsforskning.no
E-post: toril@kilden.forskningsradet.no
Tlf. 22 03 80 83