Abonnement og salg

Abonnement og salg

Tidsskrift for kjønnsforskning kommer ut fire ganger i året.

 

Abonnementspris 2016

kr. 875,- for institusjoner
kr. 535,- for privatpersoner
kr. 369,- for studenter

Løssalgspris

kr. 135,- pluss porto.

Både institusjoner og privatpersoner kan kjøpe elektronisk tilgang til tidsskriftet på idunn.no. Næmere informasjon om priser og produkter finner du på idunn.no/tfk

Kontakt

Henvendelser om abonnement og kjøp av enkeltnummer rettes til:

Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo
E-post: abonnement@universitetsforlaget.no
Tlf. 24 14 75 00

Henvendelser om utgaver fra 2008 og eldre rettes til:

Kilden kjønnsforskning.no
E-post: toril@kilden.forskningsradet.no
Tlf. 22 03 80 83

Medlemmer av Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge mottar automatisk Tidsskrift for kjønnsforskning.