Pensjon

Pensjon

22. oktober 2013

Å jobbe deltid mens barna er små påvirker i svært liten grad pensjonen, viser en ny nordisk rapport.

18. januar 2013

Kan pensjonerte husmødrer tape på at yngre karrierekvinner får betre vern mot diskriminering? Ja, konkluderer jurist Ninja Tollefsen. Masteroppgåva hennar vann nyleg prisen for framifrå bidrag til kjønnsforskinga ved Universitetet i Oslo. 

Publikasjoner

Forfatter(e):
Moscarola, Flavia Coda, Elsa Fornero and Steinar Strøm
Publisert:
2016