Pensjon

Pensjon

27. september 2017
Kvinner tjener 88 prosent av mennenes lønn, og tar mer ansvar for ulønnet omsorgsarbeid. Hva skyldes den økonomiske ulikestillingen? Episode 10 handler om lønn, pensjon og feminismens plass i den kapitalistiske økonomien.
22. oktober 2013

Å jobbe deltid mens barna er små påvirker i svært liten grad pensjonen, viser en ny nordisk rapport.

18. januar 2013

Kan pensjonerte husmødrer tape på at yngre karrierekvinner får betre vern mot diskriminering? Ja, konkluderer jurist Ninja Tollefsen. Masteroppgåva hennar vann nyleg prisen for framifrå bidrag til kjønnsforskinga ved Universitetet i Oslo. 

06. januar 2004
Er det viktig for kvinner at «besteårsregelen» i pensjonssystemet består? Ja, mener Tove Stangnes, 1.nestleder i Fagforbundet. Nei, mener Charlotte Koren, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Publikasjoner

Forfatter(e):
Moscarola, Flavia Coda, Elsa Fornero and Steinar Strøm
Publisert:
2016