Norske forskere i utlandet

Norske forskere i utlandet

29. oktober 2014

Elisabeth L. Engebretsens bok om skeive kvinner i Kina er språklig rik og dypt engasjerende, ifølge juryen til den amerikanske Ruth Benedict Book Prize.

02. juni 2014

Å jobbe sammen med forskere fra hele Europa fikk Tone Hellesund til å se norsk kultur med nye øyne.

19. august 2013

For Nina Hoel har det som skulle være et masteropphold i Cape Town blitt til en forskerkarriere innenfor islamsk feminisme i Sør-Afrika.

05. november 2012

Hvorfor drar forskere på internasjonale konferanser? Og hva får de ut av det? KILDEN har spurt fem konferansedeltakere.

09. oktober 2012

– Kvinner i forskningsverdenen oppfattes ofte som mindre kompetente enn menn. Krysser de landegrensene blir kjønn mindre viktig, sier forsker.

15. mars 2012

Hvert år kommer oppimot 1200 norske engelskstudenter til Det norske studiesenteret tilknyttet University of York. – Å bo i York er både lærerikt og utfordrende, sier direktør Anka Ryall.

18. januar 2011

Hilde G. Corneliussen har utvidet sin internasjonale bekjentskapskrets gjennom deltakelsen i EU-prosjektet Meta-analysis of gender and science research. – Det er en inngangsport til nye samarbeidspartnere og økt kunnskap, sier hun.

29. oktober 2010

For å bli publisert i et engelskspråklig tidsskrift, må du skrive like godt som – eller bedre enn – dine engelskspråklige kollegaer og konkurrenter. Det skriver Natalie Reid i boka Getting Published in International Journals. I boka viser hun hvordan vitenskapelige engelske artikler skal skrives, og hvordan du bør gå fram for å få dem publisert.

15. september 2010

Et stort EU-finansiert prosjekt etterlot Vivian Anette Lagesen med akademiske kontakter over hele Europa. Hun mener EU-forskning og utenlandsopphold gir en unik mulighet for nettverksbygging og kunnskapsutvikling.

26. mai 2010

To ganger har Lin Prøitz tatt med seg sine to barn til USA for å være gjesteforsker. Der har hun funnet nye kontakter og samarbeidspartnere, og et utenfrablikk på egen forskning.

13. oktober 2009

Merete Lie har i flere år samarbeidet med forskere i Kina og selv gjort feltarbeid der. Hun mener det er viktig at kjønnsforskere har et globalt utgangspunkt.

28. august 2009

– Norsk kjønnsforskning har kommet langt og denne kompetansen bør vi bruke inn i internasjonal forskning, mener Jørgen Lorentzen. Her forteller han om sine erfaringer fra internasjonale prosjektsamarbeid.

28. mai 2009

Phd-kandidat ved SKOK, Marianne Bøe, har for tredje gang vært på et lengre besøk i den kaotiske storbyen Teheran. I dette reisebrevet forteller hun blant annet om feiringen av de hellige ti dager og at byens grønne parker er blant hennes favorittsteder.

24. november 2008

Som gjesteforsker ved universitetet i Cape Town rapporterer Kari Jegerstedt om gode arbeidsforhold, men også om et samfunn der de rasebaserte klasseskillene øker og der all kriminaliteten har skapt paranoide tilstander.

31. oktober 2008

Hvordan er det å delta som nasjonal ekspert i et EU-prosjekt? Margunn Bjørnholt forteller om sine erfaringer med å presentere norske permisjonsordninger for representanter fra hele Europa.

Sider