Feministisk teori

Feministisk teori

21. juni 2010

– Evnen til å bli tiltrukket av personer av samme kjønn er medfødt og arvbar, sier bokaktuelle Agnes Bolsø. Men at noe er medfødt betyr ikke nødvendigvis at det kan måles, scannes og telles, mener queerteoretikeren.

04. juni 2010

– Maktstrukturer fra kolonialiseringen og en ny frykt for terror står i veien for solidarisk feminisme på tvers av landegrensene, mener den nigerianske kjønnsforskeren Oyeronke Oyewumi.

26. februar 2010

«Egoistiske gener». «Kjønn som sosial konstruksjon». Mange fagbegreper er metaforer. Er det et problem når forskning skal formidles og debatteres utover faggrensene?

11. desember 2009

Ifølge Aristoteles gir taushet verdighet til en kvinne, men ikke til en mann. I vestlig kultur blir tale assosiert med styrke, autoritet og frigjøring, taushet med passivitet, svakhet og lydighet. Men taushet kan også være en effektiv maktstrategi, sier retorikkprofessor Cheryl Glenn.

11. august 2009

Forfatter Olaug Nilssen har en kvinnelig skrivestil, og bøkene hennes kan være starten på en ny skrivetradisjon. Det mener Iselin Eidslott, som har skrevet masteroppgave om temaet.

26. mai 2009

Kan passivitet, underkastelse og lidelse være uttrykk for feministisk motstand? Ja, det kan til og med fungere bedre enn tradisjonell frihetskamp, mener queerteoretikeren Judith Halberstam.

15. mai 2009

Hun er mest kjent for Det annet kjønn. Likevel var drømmen om å bli en stor skjønnlitterær forfatter det som lå Simone de Beauvoirs hjerte nærmest.

15. desember 2008

Han så lyset i USA på 1970-tallet. Siden har førsteamanuensis i litteratur Pål Bjørby viet seg til feministisk forskning. Nylig fylte han seksti år.

28. november 2008

Den nye innføringsboken Kjønnsteori er resultatet av et unikt dugnadsprosjekt ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) i Bergen. Boken er pedagogisk uten å være overforenklende, ifølge redaktørene.

07. mars 2008

De bor alle i feminismens hus, men insisterer på hvert sitt rom. Og de setter ikke alltid pris på å treffe hverandre i korridoren heller. Slik beskriver Brigitte Huitfeldt Midttun forholdet mellom de ti feministiske superstjernene hun portretterer i boka Kvinnereisen. Møter med feminismens tenkere.

08. februar 2008

Å kreve like rettigheter er ikke nok for å velte kjønnshierarkiet. Både feminister og kjønnsforskere har bruk for en teori om forskjell, sier filosof Ingeborg Owesen, som har skrevet doktorgrad om Luce Irigaray. I siste nummer av Tidsskrift for kjønnsforskning presenterer hun det hun kaller Irigarays kjønnsforskjellsfeminisme.

12. november 2007

Kan feministisk kunnskap forandre verden? Hva er viktige tendenser i feministisk teori og filosofi i dag, og hvilke veivalg står feministiske teoretikere overfor? Slike grunnleggende spørsmål ble stilt under den norsk-amerikanske samarbeidskonferansen «The Future of Feminist Theory».

20. april 2005
Den dominerende feminismen har problemer med å forholde seg til etnisitet, seksualitet, rase og globale forskjeller. Det hevder Paulina de los Reyes, dosent i økonomisk historie og en av forfatterne bak boka Intersektionalitet.
03. desember 2004

Julia Kristeva fikk Holbergprisen i Bergen fredag.

27. september 2004
Feministisk standpunktteori henter mye fra marxisme. Kan dette være noe for kvinne- og kjønnsforskere anno 2004? Professor Sandra Harding, standpunktfeminismen mor, besøkte nylig Stavanger - og svaret er ja. En teori bygget på å stille kritiske spørsmål og lete etter nye innfallsvinkler virker uansett alder og opphav, ganske fresh.

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Björkman, Lotta og Janne Bromseth (red.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Brenna, Brita og Marit Anne Hauan (red.)
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Prøitz, Lin, Erik Carlquist & Katrina Roen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Schalk, Meike, Thérèse Kristiansson and Ramia Mazé
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Revelles-Benavente, Beatriz & Ana M. González Ramos
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Bjerrum Nielsen, Harriet
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Strid, Sofia og Lena Grip (Red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Danielsen, Hilde, Kari Jegerstedt, Ragnhild L. Muriaas and Brita Ytre-Arne
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Christensen, Hilde Rømer (Red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Strid, Sofia og Lena Grip (Red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Christiansen, Connie Carøe, Stine Thidemann Faber and Diana Højlund Madsen (Eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Gunnarsson, Lena, Angela Martinez Dy & Michiel van Ingen
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Eduards, Maud
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Halsaa, Beatrice and Anka Ryall (eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Rönnblom, Malin og Kerstin Alnebratt
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Bugge, Lars m.fl. (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Phillips, Mary and Nick Rumens (eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Käll, Lisa Folkmarson (Ed.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Stoltz, Pauline and Kirsten Hvenegård-Lassen (eds.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Keating, Christine, Latorre, Guisela, Tzu-Chun Wu, Judy (ed.)
Publisert:
2015