Styret

Styret

For perioden 2020-2022 legges styret ved Forskerskolen ned. Ledelsen av skolen vil i perioden samarbeide tett med Nasjonalt fagorgan for kjønnsforskning.


Styret 2017-2019

Elisabeth Engebretsen
Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

Kari Jegerstedt  
Førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen, faglig leder 

Ann-Torill Tørrisplass
Stipendiatrepresentant, Nord Universitet

Astri Dankertsen
Førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet

Katrin Losleben
Professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Tromsø

Unni Langaas
Professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

Nina Lykke
Professor emerita ved Linköpings universitet

Guro Kristiansen 
Professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Helene Aarseth 
Professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

 

Styret 2014-2016

Harriet Bjerrum Nielsen
Professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo (2015-2016)

Kari Jegerstedt
Førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen

Merete Lie
Professor ved Senter for kjønnsforskning, NTNU

Ann Therese Lotherington
Instituttleder ved KVINNFORSK, Universitetet i Tromsø

Yan Zhao
Førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland

Janne S. Drangsholt
Førsteamanuensis ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger
Drangsholt representerer også Universitetet i Agder

Gilda Seddighi
Stipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen
Stipendiatrepresentant

Nina Lykke
Professor ved Linköpings universitet
Representant for InterGender

 

Styret 2011-2013

Siri Gerrard
Professor ved KVINNFORSK, Universitetet i Tromsø

Merete Lie
Professor ved Senter for kjønnsforskning, NTNU

Marianne Inez Lien
Stipendiat og representant for PhD-studentene, samt Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger

Ellen Mortensen
Professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen

Linda Sjåfjell
Stipendiat ved Universitetet i Nordland

Nina Lykke
Professor ved Universitetet i Linköping
Nordisk representant