Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning

Du er her: Hjem / Om kjønnsforskning / Fagmiljøer / Fagrådet

Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning

Fagrådet for kjønnsforskning skal diskutere og gi råd om saker av felles interesse for alle sentre og miljøer som arbeider med kjønnsforskning.

Rådet har blant annet opprettet Nasjonal forskerskole for kjønnsforskning og kommer med innspill til forskningspolitikk.

Viktige oppgaver for Fagrådet er:

  • Foreslå hvilke vitenskapelige tidsskrifter som skal gi publiseringspoeng
  • Drøfte og gi råd om undervisning i faget
  • Drøfte og gi råd om forskning innen kjønnsforskningsfeltet

Fagrådet for kjønnsforskning ble etablert i 2002, og er ett av de Nasjonale fagrådene i Universitets- og høyskolerådet (UHR).

Rådet styres i henhold til Fagrådets reglement, som er basert på UHRs standardreglement. Det byttet navn fra Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning til Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning i 2010. 

Fagrådet for kjønnsforskning møtes én gang i året.

Les også: Fagrådets innspill til forskningsmeldingen 2004 (pdf)

Leder 2017-2018

Merete Lie, professor ved Senter for kjønnsforskning, NTNU.

Representanter

Universiteter og vitenskapelige høgskoler der faget er representert har rett til representasjon i fagrådet. Per i dag gjelder dette:

  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Nordland
  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Tromsø
  • NTNU
  • Norsk studentorganisasjon

Møtereferater

Fagrådsmøte 2017 referat

Fagrådsmøte 2016 referat

Fagrådsmøte 2015 referat

Fagrådsmøte 2014 referat

Fagrådsmøte 2013 referat

Fagrådsmøte 2012 referat

Fagrådsmøte 2011 referat

Fagrådsmøte 2010 referat

Fagrådsmøte 2009 referat

Fagrådsmøte 2008 referat

Fagrådsmøte 2007 referat

Fagrådsmøte 2006 referat

Fagrådsmøte 2005 referat

Fagrådsmøte 2004 referat

Fagrådsmøte 2003 referat

Fagrådsmøte 2002 referat