Ansatte

Ansatte

Linda Marie Rustad
Direktør
Ansvarlig redaktør for Kildens nyhetsmagasin
linda@kilden.forskningsradet.no
99 36 31 52
@LRustad

Høyoppløselig pressebilde. (Foto: Marte Garmann)

 

Susanne Dorthea Dietrichson
Seniorrådgiver
susanne@kilden.forskningsradet.no
45 42 96 41

Susanne er forskningsjournalist og inngår i redaksjonen i Kildens nyhetsmagasin

 

Julia Martinčič 
Seniorkonsulent (Vikar)
jma@forskningsradet.no
92 35 99 20

Julia er journalist og inngår i redaksjonen i Kildens nyhetsmagasin. 

 

Trine Rogg Korsvik
Seniorrådgiver
trine@kilden.forskningsradet.no
90 51 67 11

Trine jobber med kunnskapsoversikter og integrering av kjønnsperspektiver i forskning. Les om arbeidet her. Hun har også ansvar for kvinnehistorie.no. Fra 2019-2021 deltar hun i EU-prosjektet Gender Equality Academy, der Kilden er partner.

 

Kristin Aukland
Seniorrådgiver
ka@kilden.forskningsradet.no
95 12 14 86

Kristin er ansvarlig for drift og innhold av nettstedet kifinfo.no. Kilden driver nettstedet på oppdrag for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Kristin tvitrer på vegne av kifinfo.no på @kifinfo.

 

Vibeke Hoem
Rådgiver
vho@forskningsradet.no
99 72 15 33 

Vibeke arbeider med kifinfo.no og andre eksterne samarbeidspartnere. Hun har også overordnet ansvar for Kildens kontoer på sosiale medier.

 

Elin Rekdal Müller
Seniorkonsulent
elin@kilden.forskningsradet.no
99 71 21 29
@elinhr

Elin er nettredaktør for kjønnsforskning.no. Hun er redaksjonssekretær for Tidsskrift for kjønnsforskning, og vår kontaktperson for Forening for kjønnsforskning.

 

Marie Hulthin
Seniorkonsulent
marie@kilden.forskningsradet.no
99 40 20 81

Marie jobber med informasjonsarbeid og har ansvar for våre engelske nettsider og kontoer i sosiale medier, i tillegg til nettstedet gender.no.

 

Anne Winsnes Rødland
Rådgiver (i permisjon)
post@kilden.forskningsradet.no