Ledige stillinger

Ledige stillinger

Helsinki
15 mai til 27 mai

Määräaikainen kesäkuusta hankkeen päättymiseen 31.12.2019 asti, haku päättyy 27.5.2019 klo 16.

Göteborg
26 mai

Som myndighetsövergripande administratör på Jämställdhetsmyndigheten kommer du att bistå administrativt och stödjande i alla delar av verksamheten.

Oslo
30 mai

The Norwegian Red Cross is looking for a coordinator to support regional and country offices in implementing existing Red Cross Movement Standards on Gender and Diversity in their work, and also support the offices in their efforts to strengthen and develop health services and referral pathways.

Stavanger
31 mai

Universitetet i Stavanger har ledig 2-eller 3-årig stilling som postdoktor i miljøhumaniora ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap. Prosjekter med kjønnsdimensjon er spesielt velkomne.

Oslo
01 jun

Folkehelseinstituttet har ledig to postdoktorstillinger ved Senter for fruktbarhet og helse, en 3-årig og en 2-årig. Blant tema som skal undersøkes er om risikoen for teknologidrevet jobbtap varierer med alder, kjønn og individuelle faktorer – og hvordan risikoen fordeles over regioner, husholdninger og etter familieformer.

Göteborg
10 jun

Som strategisk rådgivare stödjer du Generaldirektören och bistår med omvärldsbevakning, omvärldsanalyser och bidrar med din övergripande expertis på området. Din expertis inom jämställdhetspolitik är även viktig i myndighetens arbete med verksamhetsplanering.

Hva skjer

22 mai 2019
Reykjavik

Border Regimes, Territorial Discourses and Feminist Politics

22 mai 2019
Oslo

På hvilken måte ligger følelsene til grunn for individers meningsdannelse, og hvordan tas følelser i bruk av politiske bevegelser? Litteraturhuset i Oslo inviterer til foredrag med den britiske akademikeren Sara Ahmed og påfølgende samtale med sosiolog Hannah Helseth.

22 mai 2019
Oslo

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet inviterer Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) forskere, behandlere, kommunalt tilsatte, frivillige organisasjoner, politikere og praktikere til nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner.

Finansiering

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
01. juni 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut to stipend á kr. 25.000,-. Stipendene vil primært gå til andre års masterstudenter som skriver oppgaver om kjønnsrelevante problemstillinger i sine fagfelt.

01. juni 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut priser til beste masteroppgave med kjønnsrelatert tema og beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv. Prisene er på kr. 25.000,-

06. juni 2019

EIGE (European Institute for Gender Equality) is looking for a contractor to check the progress made by the EU Member States in collecting data on intimate partner violence.

Call for papers

23. mai 2019

The conference aims to create space and opportunity for scholars, activists and community members to meet, discuss, and learn together. The call is for academic papers, poster presentations, films, panelists, and performances.

01. juni 2019

The Scandinavian Network for Women in Design Research welcomes papers for a seminar which aims to bring together academics and practitioners from design, art, architecture and planning to facilitate inspiring and progressive discussions. Time and place: September 11-13 2019, NTNU.

01. september 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges Arktiske universitet inviterer til å sende inn abstracts til konferansen Kjønnsforskning NÅ! som arrangeres i Tromsø 13.-15. november 2019.