Ledige stillinger

Ledige stillinger

Hva skjer

20 jan 2021

Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment (GEECCO) and The EU project ETHNA System host the webinar Gender Equality in Responsible Research & Innovation, organised by Gender Equality Academy (GE Academy). Session 2: 20 January 2021.

04 feb 2021
Tromsø

Kvinner fra samiske samfunn har vært temmelig usynlige i historieskrivinga. Nå ser vi en økende interesse for både samisk historie og kvinnehistorie. På denne digitale halvdagskonferansen inviterer Kilden, Senter for samiske studier og Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT til kunnskapsdeling og refleksjon om samiske kvinners plass i historisk forskning og formidling, med deltakere på tvers av grenser og fag.

11 feb 2021
Oslo

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo inviterer til digitalt seminar om forholdet mellom vår tids statlige og kulturelle oppmuntring til flere barnefødsler på den ene siden, og en utbredt ambivalens overfor assistert befruktning på den andre.

Finansiering

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
30. mars 2021

Foreningen for kjønnsforskning (FOK) lyser ut et reisestipend på opptil 10 000 NOK som kan brukes til faglig begrunnede formål. Stipendet kan søkes av alle FOKs medlemmer.

Call for papers

15. februar 2021

This conference commemorates the centennial of the introduction of universal and equal suffrage in Sweden.