Ledige stillinger

Ledige stillinger

Tampere
18 mar til 14 apr

Application deadline on 14.04.2019 at 23.59 EEST / 20.59 UTC

Kongsvinger
25 mar

Kvinnemuseet på Kongsvinger trenger både sommervakter og noen som kan hjelpe til når det trengs gjennom hele året.

Oslo
28 mar

Likestillings- og diskrimineringsombudet søker en kandidat til Tilsynsavdelingen, som har et særlig ansvar for å følge utviklingen og fremme likestilling for grunnlagene kjønn, etnisitet og funksjonsevne på alle samfunnsområder.

Oslo
31 mar

Likestillings- og diskrimineringsombudet søker engasjert, samfunnsinteressert kommunikasjonsrådgiver med gode skriveferdigheter. Hovedoppgaver blir å finne og skrive saker som kan løfte ombudets arbeid i offentligheten.

Solna
01 apr

Samverkansprogram mellan flera högskolor
Karolinska Institutet (KI) avser, i samarbete med KTH och Malmö universitet, att driva ett samverkansprogram i den svenska högskolesektorn. Målet med programmet är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer och en hållbar organisering för förebyggandet av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin i Sverige. Inom ramen för programmet genomförs en nationell prevalensstudie om sexuella trakasserier i svensk akademi samt ett antal olika delstudier vid de lärosäten som ingår i programmet.Vi söker därför en driven forskare som ska leda och genomföra prevalensstudien. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med samverkansprogrammets forskningsledare och andra forskare.

Solna
01 apr

Karolinska Institutet (KI) avser, i samarbete med KTH och Malmö universitet, att driva ett samverkansprogram i den svenska högskolesektorn. Målet med programmet är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer och en hållbar organisering för förebyggandet av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin i Sverige. KI söker nu en driven forskningsledare som ska etablera och leda verksamheten.

Solna
01 apr

KI i samarbete med KTH och Malmö universitet söker en forskare som ska leda och genomföra en prevalensstudien.

Solna
01 apr

KI söker en forskningsledare till ett samverkansprojekt kring inkluderande arbets- och studiemiljöer.

Oslo
01 apr

Likestillings- og diskrimineringsombudet søker jurist med ansvar for oppfølging av veiledningshenvendelser ombudet mottar. Til stillingen hører også formidling på nett og sosiale medier, samt skrive høringsuttalelser, presseutspill og holde kurs.

Stavanger
09 apr

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i kjønns- og seksualitetsforskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Nettverk for kjønnsforskning. Stipendiaten skal være tilknyttet prosjektet Beyond equality: Women and sexual justice politics in Scandinavian queer organizing.

Oslo
09 apr

I forbindelse med to EU-finansierte prosjekter knyttet til arbeid/familiebalanse-problematikk, søker Reform – ressurssenter for menn en medarbeider i ett års engasjement. Det er ønskelig med kunnskap om kjønn og likestilling i arbeidslivet.

Hva skjer

25 mar 2019
Oslo

Regjeringen lanserer i dag en ny handlingsplan mot voldtekt. Viktige tema i den er målrettet forebygging av voldtekt, lett tilgjengengelige hjelpetilbud, kunnskap og kompetanse om voldtekt og tiltak for god etterforskningskvalitet og behandling av voldtektssaker i rettsapparatet.

27 mar 2019
Oslo

The Department of Linguistics and Scandinavian Studies (UiO) invites to the Sophus Bugge Annual Lecture by Professor Ruth Mazo Karras (Trinity College Dublin) who will talk about nine great heroes, or 'Nine Worthies' of medieval art and literature.

28 mar 2019
Kristiansand

#metoo-kampanjen har vist at seksuell trakassering i arbeidslivet er utbredt. Akademia er intet unntak, men hva vet vi egentlig om omfanget? Senter for likestilling ved UiA inviterer til diskusjon.

Finansiering

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
01. mars 2019

1-31 mars är Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond öppen för ansökningar. Cirka två miljoner danska kronor ska fördelas till nordiska jämställdhetsprojekt 2019. Nordisk jämställdhetsfond administeras av NIKK, Nordisk information och kunskap om kön.

01. mars 2019

1-31 mars är Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond öppen för ansökningar. Cirka två miljoner danska kronor ska fördelas till nordiska jämställdhetsprojekt 2019. Nordisk jämställdhetsfond administeras av NIKK, Nordisk information och kunskap om kön.

01. mai 2019

Kvinnelige lærere ansatt i grunnskolen i Norge med gjennomført og godkjent lærerutdanning kan søke om stipend til videreutdanning og forskning. Søknader som gjelder områdene likestilling og kjønn og kjønnsperspektivet i pedagogikken, vil bli høyt prioritert.

Call for papers

15. mai 2019

We welcome papers to the parallel paper sessions at The Nordic Law and Gender Conference 2019: Nordic Gender Equality in Transition: Anti-discrimination Laws, Practices and Scholarship Revisited. Time and place: September 23-24 2019, University of Oslo

01. juni 2019

The Scandinavian Network for Women in Design Research welcomes papers for a seminar which aims to bring together academics and practitioners from design, art, architecture and planning to facilitate inspiring and progressive discussions. Time and place: September 11-13 2019, NTNU.

10. desember 2019

Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.