Ledige stillinger

Ledige stillinger

Hva skjer

23 sep 2020
Online

In two one-day events, the Centre for Gender Studies at Karlstad University will tackle questions regarding how social inequalities structure the current corona crisis.

30 sep 2020
Oslo

I mars tok regjeringen initiativet til en ny NOU om kvinners helse i et kjønnsperspektiv. Det er over 20 år siden sist. Hva må med i ny NOU? Norske Kvinners Sanitetsforening inviterer til arrangement på Deichman Bjørvika.

07 okt 2020
Oslo

Oslo Pax 2020 gathers businesses and civil society, changemakers and Nobel laureates to discuss and produce best practice for inclusion and diversity in peace and war.

Finansiering

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
28. september 2020

Norske Kvinners Sanitetsforening lyser ut tre forskningsløp for kvinnehjerteforskning.

16. oktober 2020

2020 genomförs en riktad programutlysning som syftar till att motverka könssegregeringen på arbetsmarknaden.

30. november 2020

Foreningen for kjønnsforskning (FOK) lyser ut et reisestipend på opptil 10 000 NOK som kan brukes til faglig begrunnede formål. Stipendet kan søkes av alle FOKs medlemmer.