Rapportlansering: Hva vet vi om kvinners helse?

Rapportlansering: Hva vet vi om kvinners helse?

Norges forskningsråd, Norske Kvinners Sanitetsforening og Kilden kjønnsforskning.no inviterer til lansering av rapporten Hva vet vi om kvinners helse?

Illustrasjonsbilde: iStockphoto

Tidspunkt: Fredag 25. mai 13.00-15.00

Sted: Abel 1, Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker.

Program:

 • Presentasjon av rapporten Hva vet vi om kvinners helse?
  • Anne Winsnes Rødland, prosjektleder og rapportforfatter
  • Johanne Sundby, professor ved Institutt for helse og samfunn, UiO
  • Kaveh Rashidi, fastlege, forfatter, skribent og universitetslektor ved UiO
 • Paneldebatt: Hvordan løfte kunnskap om kvinnehelse? Veien mot kvinnehelseportalen.no. Med politkerne Torill Eidsheim (H), Åshild Bruun-Gundersen (Frp), Nicholas Wilkinson (SV) og Seher Aydar (R). Ledes av Elisabeth Swärd og Mette Hanekamhaug, Norske Kvinners Sanitetsforening.

Velkommen!

Følg med på facebook.


Rapporten viser at det mangler medisinsk kunnskap om kvinners helse. Det er grunn til å spørre om det gjør at kvinner får et dårligere helsetilbud enn menn.

Hva vet vi om kvinners helse? er resultatet av et forprosjekt for en nettportal om kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse: Kvinnehelseportalen.no. Rapporten slår fast at det er behov for en nettportal som kan formidle forskningsbasert kunnskap om kvinners helse og behandlingstilbud. En slik portal kan formidle kunnskapen som finnes, men også vise hva vi ennå ikke vet om kvinnehelse. Sånn kan den være et godt utgangspunkt for videre forskning på kjønnsperspektiver innen medisin og helse. Noe tilsvarende finnes ikke i dag.

Helseportalen har fire hovedmålsettinger:

 1. Gjøre forskning tilgjengelig for allmennheten ved å samle og systematisere forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse i et livsløpsperspektiv.
 2. Formidle relevant forskning gjennom nyhetssaker og sosiale medier.
 3. Fremme kjønnsperspektiv hos fagmiljøer og beslutningstakere ved å utfordre aktører til å ta ansvar for å bruke forskning, tette kunnskapshull og endre behandlingstilbud og retningslinjer.
 4. Ved å formidle kunnskap som ellers kan være vanskelig tilgjengelig, vil portalen øke folks mulighet til å ta bedre vare på helsa og gjøre riktige valg.

Målgruppen for portalen er allmennheten, men spesielt den kvinnelige befolkningen, som potensielle brukere av helsetjenester og pårørende. I tillegg retter portalen seg mot klinikere, helsearbeidere, forskere og studenter på medisin- og helsefeltet, samt relevante organisasjoner, beslutningstakere, myndigheter og media.

Les mer om kvinnehelseportalen.no