Kvinner i norsk medisin - mot full integrering? : en studie av kjønnsdifferensiering i legers spesialitetsvalg