Seminar: Kan arkivene forandre historien? Fra kvinneliv til historieformidling

Seminar: Kan arkivene forandre historien? Fra kvinneliv til historieformidling

Biblioteket i Læseforening for Kvinder.
Er det lettere å finne historier om menn enn om kvinner i arkivene? Er det tilfeldig eller handler det om merking og struktur?

Hvilke historier gjemmer seg i arkivene og hvordan løfte dem frem? Marit Paasche, Sigrid Lien og Cathrine Baglo har brukt og forsket på arkivene og snakker om sine erfaringer. Kilden kjønnsforskning.no presenterer Kvinnehistorie.no i ny drakt, formidlere av kvinnehistorie snakker om arbeidet sitt og Nasjonalbiblioteket viser frem materiale om glemte historier i arkivene.

Dato: 21. januar 2020

Klokkeslett: 12.30-15.30

Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Program:

12.30: Velkommen ved Nasjonalbiblioteket og Kilden kjønnsforskning.no

12.45: «’Vi driver ikke med brev og anekdoter … og sånt’ – når arkivet utfordrer kunsthistorien» ved Marit Paasche

13.10: «Fra Mrs. Krintz til Margrete Kreutz til Meerke: Et forsøk på å gjenskape et uvanlig sørsamisk kvinneliv» ved Cathrine Baglo

13.35: «Fotohistoriens blinde felter: Kvinnelige fotografers fravær representert gjennom historien om Solveig Lund» ved Sigrid Lien

14.00: Pause med kaffe og te

14.20: Presentasjon av Kvinnehistorie.no ved Kilden kjønnsforskning.no

14.35: Thea Aarbakke presenterer prosjektet: «Nå begynner a’ med det der igjen – om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser»

14.45: Oppsummering og pop up utstilling med Nasjonalbibliotekets materiale om glemte historier i arkivene 

Arrangører: Kilden kjønnsforskning.no og Nasjonalbiblioteket

Gratis inngang