"For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her" : helsesøstre og brukere på tre helsestasjoner i Alna bydel