Genderfunds

Genderfund

Finansiering

01 jun

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut to stipend á kr. 25.000,-. Stipendene vil primært gå til andre års masterstudenter som skriver oppgaver om kjønnsrelevante problemstillinger i sine fagfelt.

01 jun

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut priser til beste masteroppgave med kjønnsrelatert tema og beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv. Prisene er på kr. 25.000,-

06 jun

EIGE (European Institute for Gender Equality) is looking for a contractor to check the progress made by the EU Member States in collecting data on intimate partner violence.

01 okt

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder lyser ut tre stipender på kr. 10.000,- til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillingsproblematikk i 2019-2020.

31 des

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut reisestipend til studenter og ph.d.-stipendiater på opp til kr. 5.000,- for å bidra til kompetanseheving i kritisk kjønnsforskning ved UiT.

31 des

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut midler til aktiviteter og nettverksbygging som fremmer kvinne- og kjønnsforskning ved UiT. Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende gjennom hele året.

Hva skjer

22 mai 2019
Reykjavik

Border Regimes, Territorial Discourses and Feminist Politics

22 mai 2019
Oslo

På hvilken måte ligger følelsene til grunn for individers meningsdannelse, og hvordan tas følelser i bruk av politiske bevegelser? Litteraturhuset i Oslo inviterer til foredrag med den britiske akademikeren Sara Ahmed og påfølgende samtale med sosiolog Hannah Helseth.

22 mai 2019
Oslo

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet inviterer Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) forskere, behandlere, kommunalt tilsatte, frivillige organisasjoner, politikere og praktikere til nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner.

Ledige stillinger

Finn informasjon om stillinger innen forsknings- og likestillingsarbeid med kjønnsprofil, både i og utenfor Norden.
15. mai 2019

Määräaikainen kesäkuusta hankkeen päättymiseen 31.12.2019 asti, haku päättyy 27.5.2019 klo 16.

26. mai 2019

Som myndighetsövergripande administratör på Jämställdhetsmyndigheten kommer du att bistå administrativt och stödjande i alla delar av verksamheten.

Call for papers

23. mai 2019

The conference aims to create space and opportunity for scholars, activists and community members to meet, discuss, and learn together. The call is for academic papers, poster presentations, films, panelists, and performances.

01. juni 2019

The Scandinavian Network for Women in Design Research welcomes papers for a seminar which aims to bring together academics and practitioners from design, art, architecture and planning to facilitate inspiring and progressive discussions. Time and place: September 11-13 2019, NTNU.

01. september 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges Arktiske universitet inviterer til å sende inn abstracts til konferansen Kjønnsforskning NÅ! som arrangeres i Tromsø 13.-15. november 2019.