Genderfunds

Genderfund

Hva skjer

23 apr 2020
Bergen

Centre for Women's and Gender Research at the University of Bergen marks the fifty year anniversary of the publication of Shulamith Firestone’s radical feminist manifesto, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution, and invites to seminar.

27 apr 2020
Trondheim

NTNU GenderHub at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) welcomes the research project 'Spaces of Resistance- A Study of Gender and Sexualities in Times of Transformation' hosted by the University of Gothenburg. Professor Agnes Bolsø from NTNU will open the event with a talk on the 'paradoxes of solidarity'.

29 apr 2020
Oslo

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i samarbeid med Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo arrangerer seminar om barnløshet og assistert befruktning.

Ledige stillinger

Finn informasjon om stillinger innen forsknings- og likestillingsarbeid med kjønnsprofil, både i og utenfor Norden.
05. april 2020

Avdelningen för stöd och samordning arbetar med stöd, samverkan och samordning av arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

06. april 2020

Arbetet innebär att sammanställa och bearbeta olika typer av statistiska underlag som primärt berör tidsserier kring de olika delmålen och de indikatorer som är utpekade som relevanta för jämställdhetspolitiken och Jämställdhetsmyndighetens fördjupade uppföljningar.

15. april 2020

Ved Universitetet i Agder, Senter for likestilling er det en ledig stilling som seniorrådgiver for en periode på to år. Kandidaten vil blant annet jobbe innenfor kunnskapsområdet kjønns- og seksualitetsmangfold.