Genderfunds

Genderfund

Finansiering

31 des

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut reisestipend til studenter og ph.d.-stipendiater på opp til kr. 5.000,- for å bidra til kompetanseheving i kritisk kjønnsforskning ved UiT.

31 des

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut midler til aktiviteter og nettverksbygging som fremmer kvinne- og kjønnsforskning ved UiT. Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende gjennom hele året.

Hva skjer

19 nov 2019
Trondheim

Vitenskapsteoretisk Forum ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) inviterer til foredrag ved Sofia Moratti, postdoktor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU, om kjønnsbestemte hindringer i akademiske karriereløp.

21 nov 2019
Oslo

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til sin årskonferanse 2019. Årets tema er kvinnelige innvandreres barrierer og muligheter for økonomisk selvstendighet, samt arbeidsmarkedsintegrering.

21 nov 2019
Vilnius

The Gender Studies Centre at the Faculty of Communication at Vilnius University is organizing an international conference to commemorate the 100 years anniversary of women’s right to vote in Lithuania and many other countries.

Ledige stillinger

Finn informasjon om stillinger innen forsknings- og likestillingsarbeid med kjønnsprofil, både i og utenfor Norden.
26. november 2019

Vi söker nu en postdoktor med inriktning genusvetenskap. Du skall arbeta med en studie som syftar till att undersöka, utifrån ett genusperspektiv, vad unga kvinnor och män samt deras arbetsgivare anser vara orsaken till ungas sjukskrivning för psykisk ohälsa, om det finns faktorer som hade kunnat förhindra sjukskrivningen, samt vilka hinder och resurser de ser i relation till arbetsåtergång.

16. desember 2019

Ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking ved Universitetet i Bergen er det ledig ei åremålsstilling som senterleiar. Senterleiar har det faglege og administrative ansvaret for senteret, leiar stabsmøta og rapporterer til dekanen ved Det humanistiske fakultet.

Call for papers

10. desember 2019

Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

16. desember 2019

The Call for Papers for ATGENDER'S next Spring Conference 2020: 'Caring in Uncaring Times' in London UK, is now out. Abstract submission deadline 16th December 2019.The conference is organised together with Middlesex University.