Genderfunds

Genderfund

Finansiering

01 mar

1-31 mars är Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond öppen för ansökningar. Cirka två miljoner danska kronor ska fördelas till nordiska jämställdhetsprojekt 2019. Nordisk jämställdhetsfond administeras av NIKK, Nordisk information och kunskap om kön.

01 mar

1-31 mars är Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond öppen för ansökningar. Cirka två miljoner danska kronor ska fördelas till nordiska jämställdhetsprojekt 2019. Nordisk jämställdhetsfond administeras av NIKK, Nordisk information och kunskap om kön.

01 mai

Kvinnelige lærere ansatt i grunnskolen i Norge med gjennomført og godkjent lærerutdanning kan søke om stipend til videreutdanning og forskning. Søknader som gjelder områdene likestilling og kjønn og kjønnsperspektivet i pedagogikken, vil bli høyt prioritert.

15 mai

Vi utlyser stipender til masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold.

01 jun

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut to stipend á kr. 25.000,-. Stipendene vil primært gå til andre års masterstudenter som skriver oppgaver om kjønnsrelevante problemstillinger i sine fagfelt.

01 jun

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut priser til beste masteroppgave med kjønnsrelatert tema og beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv. Prisene er på kr. 25.000,-

Hva skjer

25 mar 2019
Oslo

Regjeringen lanserer i dag en ny handlingsplan mot voldtekt. Viktige tema i den er målrettet forebygging av voldtekt, lett tilgjengengelige hjelpetilbud, kunnskap og kompetanse om voldtekt og tiltak for god etterforskningskvalitet og behandling av voldtektssaker i rettsapparatet.

27 mar 2019
Oslo

The Department of Linguistics and Scandinavian Studies (UiO) invites to the Sophus Bugge Annual Lecture by Professor Ruth Mazo Karras (Trinity College Dublin) who will talk about nine great heroes, or 'Nine Worthies' of medieval art and literature.

28 mar 2019
Kristiansand

#metoo-kampanjen har vist at seksuell trakassering i arbeidslivet er utbredt. Akademia er intet unntak, men hva vet vi egentlig om omfanget? Senter for likestilling ved UiA inviterer til diskusjon.

Ledige stillinger

Finn informasjon om stillinger innen forsknings- og likestillingsarbeid med kjønnsprofil, både i og utenfor Norden.
18. mars 2019

Application deadline on 14.04.2019 at 23.59 EEST / 20.59 UTC

25. mars 2019

Kvinnemuseet på Kongsvinger trenger både sommervakter og noen som kan hjelpe til når det trengs gjennom hele året.

Call for papers

15. mai 2019

We welcome papers to the parallel paper sessions at The Nordic Law and Gender Conference 2019: Nordic Gender Equality in Transition: Anti-discrimination Laws, Practices and Scholarship Revisited. Time and place: September 23-24 2019, University of Oslo

01. juni 2019

The Scandinavian Network for Women in Design Research welcomes papers for a seminar which aims to bring together academics and practitioners from design, art, architecture and planning to facilitate inspiring and progressive discussions. Time and place: September 11-13 2019, NTNU.

10. desember 2019

Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.