Arendalsuka: Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?

Arendalsuka: Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?

 

 

 

Kilden kjønnsforskning.no og CORE/ISF inviterer til debatt under Arendalsuka: Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?

Sted: No. 9 Kaffe & Platebar, Arendal

Tid: Mandag 14/8 2017 14:00-16:00

Teknologiutviklingen vil få stor betydning for framtidas arbeidsliv. Hvordan vil dette påvirke behovet for arbeidskraft i ulike deler av arbeidslivet – og hva vil dette bety for likestillingen? Vil typiske kvinnedominerte og mannsdominerte yrker forsvinne?

Ny teknologi har alltid ført til historisk og sosial endring. Mange mener vår tids digitalisering av arbeidslivet vil revolusjonere hvordan vi lever, arbeider og forholder oss til hverandre. Vil det kjønnsdelte arbeidsmarkedet forsvinne eller bare endre karakter? I et arbeidsliv med et stadig større behov for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren, vil velferdsteknologi bidra til å lokke flere menn til sykepleien? Vil maskiner erstatte mannsdominerte yrker i industrien? Vil roboter erstatte lærerne?

 

PROGRAM:

Kl. 14.00: Velkommen ved Mari Teigen, leder for CORE og Linda Rustad, direktør for Kilden kjønnsforskning.no

Kl. 14.05: Nils Martin Stølen, Seniorforsker, SSB: “Utdanningsmønstre og kjønnsforskjeller i et arbeidsliv i endring”.

Kl. 14.25: Aud Obstfelder, professor ved Senter for omsorgsforskning, NTNU: “Tar teknologien over omsorgsoppgavene? Om menn og kvinner i omsorgsyrkene”.

Kl. 14.45: Liza Reisel ved Institutt for samfunnsforskning: “Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?”

Kl. 15.05: Paneldebatt med blant andre Eli Gunhild By fra Norsk Sykepleieforbund, Julie Lødrup fra LO, Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV og direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe. Debatten ledes av Marie Simonsen, journalist og kommentator i Dagbladet. 

 

Klikk her for arrangementets Facebook-side.