Nynazisme uttrykk for maskulinitet

Nynazisme uttrykk for maskulinitet

- Man må se på kjønn om man skal forstå mekanismene i høyreekstreme miljøer, sa en av verdens ledende forskere på menn og maskuliniteter i sitt foredrag i Grensen 5 forleden.

 

Det var Nettverk for forskning om menn i samarbeid med Likestillingssenteret som arrangerte seminaret med den kjente amerikanske mannsforskeren Michael Kimmel. Kimmel er professor i sosiologi ved State University of New York, og har skrevet en rekke bøker, blant annet Manhood in America (1996) og The gendered society (2000).

Temaet for Kimmels forelesning var hvordan maskulinitet kan sees som et organiserende prinsipp i politiske bevegelser. Høyreekstreme grupper var en av bevegelsene som ble analysert.

Kimmel har undersøkt høyreekstreme grupper i USA, og anslår at det finnes ca. 100 000 høyreekstremister i landet. I forelesningen beskrev han bevegelsen som organisert rundt fem ulike antiismer: rasisme, sexisme, antisemittisme, homofobi og ”nativism” – hat mot innvandre.

Kimmel har forsøkt å kartlegge de høyreekstreme gruppene demografisk og hevder at medlemmene i stor grad er hvite sønner av småborgerskapet. De er oppvokst med fedre som har hatt selvstendig virke som butikkeiere og bønder, men som har blitt nødt til å gi opp bedriftene sine på grunn av strukturelle endringer i det amerikanske samfunnet. Sønnene sitter igjen som lønnsarbeidere med usikker økonomisk framtid. De er sinte på fedrene sine som de oppfatter som feminiserte i det de har mistet sin posisjon som forsørgende familieoverhoder. Dermed søker sønnene ”fake fathers” – de karismatiske lederne i de høyreekstreme grupperingene. De unge mennene er også sinte på staten, for det er den som har feminisert fedrene deres. Samtidig tar staten pengene som de unge mennene oppfatter at de har rett på, og gir det til de svake i samfunnet. Grupper de anser som svake, blir dermed deres hatobjekter.

De høyreekstreme miljøene bruker ifølge Kimmel retorikk som spiller på de unge mennenes tapte maskulinitet for å rekruttere nye medlemmer. Unge menn som føler seg maktesløse og svakelige i sin usikre økonomiske situasjon blir forespeilet muligheter for å få gjenoppbygget sin maskulinitet, det vil si den tradisjonelle ”ekte mannfolk”-maskuliniteten, og dette kan være et meget effektivt rekrutteringsvirkemiddel.

I Norden har Kimmel observert hvordan vikingsymboler blir brukt i høyreekstreme miljøer, og mener dette er tegn på det samme: unge menn som vil vinne tilbake det de anser som sin tapte makt ved å rekonstruere den sterke, kjempende og mektige vikingmannen.