Skole og barnehage

Skole og barnehage

25 October 2019
Uavhengig av utdanning får guttene mer lønn, oftere fulltid og oftere fast jobb, sier forskere. De ønsker å nyansere debatten om kjønn i skolen.
4 September 2019
Gutter har et større aktivitetsbehov som ikke matcher skolens krav om stillesitting, konsentrasjon og selvregulering. Derfor vil jentene ofte komme bedre ut enn guttene, mener forsker.
7 February 2019
Mandag presenterte Stoltenbergutvalget 63 forslag til tiltak mot kjønnsforskjeller i skole og høyere utdanning. Forskjellene handler om gutters modning, men også om motivasjon, sier forskere.
1 February 2019
Er guttene skolens tapere? Og er skolen best tilpasset jenter, eller blir de syke av skolestresset? I episode 19 går vi inn i hva kjønnsforskjellene i skoletiden egentlig betyr.
15 October 2018
Det er ikke bare forskjellene mellom jenter og gutter som er vesentlig for hvordan elever gjør det i skolen. Dette må vi snakke mer om, mener skoleforskere.
1 March 2018
I år 2000 skrev vi om urolige gutter i skolen, et tema som fremdeles opptar forskerne – og Kildens lesere.
30 January 2018
Flest gutter begynner ett år senere på skolen og flest jenter begynner tidligere. Men forskerne er usikre på om det er ulik modenhet som er forklaringen.
10 September 2017
Et nytt ekspertutvalg skal finne ut hvorfor gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen. I utvalget glimrer forskere som har studert gutter og jenter, kjønn og likestilling med sitt fravær.
16 March 2017
Hysteriske debatter om unge som sliter med nakendusjing overdriver, mener forskere. Å dusje naken etter gymtimen er uproblematisk for langt de fleste.
2 March 2017
Gutter og jenter presterer forskjellig på skolen, men forskere er usikre på hvor mye som skyldes ulik modning.
2 March 2017
Problemet er ikke at vi har et utdanningssystem som ikke er tilpasset gutter, men at vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked, skriver Harriet Bjerrum Nielsen.
1 September 2016
Da HiOA-forskerne undersøkte mobbeproblematikk ved 20 skoler, fikk de høre at det store problemet var jentedrama. Men funnene deres fortalte en helt annet historie.
31 August 2016
Overgangen til skolebenken er stor. Særlig de yngste guttene kan bli sittende igjen med en feilaktig ADHD-diagnose.

Pages

Publikasjoner

Forfatter(e):
Kebede, Tewodros Aragie
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Corneliussen, Hilde G og Fay Tveranger
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Meland, Aud Torill & Elsa Helen Kaltvedt
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Shutts, Kristin, Ben Kenward, Helena Falk, Anna Ivegran, and Christine Fawcett
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Revelles-Benavente, Beatriz & Ana M. González Ramos
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Christiansen, Connie Carøe, Stine Thidemann Faber and Diana Højlund Madsen (Eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie and Selma Therese Lyng
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Orlander, Auli Arvola, Sharon Todd and Per-Olof Wickman
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Reisel, Liza, Kristinn Hegna and Christian Imdorf (eds.)
Publisert:
2015