Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning
Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt?
Tidsskrift for kjønnsforskning
Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år, 2010-2018
Tidsskrift for kjønnsforskning
Muslimske kvinnebokseres identitetsforhandlinger i spenningsfeltet mellom frihet, tilhørighet og innesperring
Tidsskrift for kjønnsforskning
Seksualitet og makt i «Kunsten å myrde» av Cora Sandel
Tidsskrift for kjønnsforskning
Mellom nasjonal velferdsstatskrise og global klimakrise
29 April 2020
Norge er et av verdens mest likestilte land. Men så kom #metoo-bevegelsen, og tusenvis av norske kvinner fortalte om seksuell trakassering og overgrep – i likestillingslandet Norge.
31 March 2020
Humor har en viktig funksjon for samhold blant vernepliktige, men kan også bidra til at mange kvinner slutter etter førstegangstjeneste, ifølge forskere.

Pages