What's on

Upcoming events

Let us know if your event is not in the calendar!

12 Sep 2020
Oslo
12 Sep
Cultural event

Høsten 2020 er det 50 år siden Nyfeministene startet opp i Norge. Det blir et todelt arrangementet lørdag 12. september i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17 i Oslo.

23 Sep 2020
Bergen
23 Sep to 25 Sep
Course

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen inviterer alle interesserte ph.d.-kandidater til å søke på tre-dagerskurs i feministisk tenkning rundt den teknologiske utviklingen.Søknadsfrist 15.07.2020.

08 Oct 2020
Oslo
08 Oct
Course

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell om de forskjellige aspekter ved infertilitet hos kvinner og menn, i regi av Oslo universitetssykehus.

24 Nov 2020
Tromsø
24 Nov to 26 Nov
Course

Faculty of Humanities, Social Sciences and Education at UiT The Arctic University of Norway welcomes applications to course on feminist and gender epistemologies, theories and methodologies. Application deadline June 1th/September 1th.

28 Oct 2021
Taipei
28 Oct to 31 Oct
Conference

The National Central Library of Taiwan, the Nordic Institute of Asian Studies and Taiwanese Feminist Scholars Association organize a conference on the strategies for and complexities in feminist transformative practices at local, regional, national and transnational levels.

Latest vacancies

Find information about gender profiled jobs, internships, research positions etc, within and outside of the Nordic Region.
1 September 2020

Institutt for tverrfaglige kulturstudier/Senter for kjønnsforskning (SKF), NTNU, utlyser fast 100% stilling som førsteamanuensis i kjønns-, likestilling- og mangfoldsstudier.

Genderfund

Find information on gender profiled funding for projects, research and other types of funding - within and outside of the Nordic Region.
30 August 2020

Foreningen for kjønnsforskning (FOK) lyser ut et reisestipend på opptil 10 000 NOK som kan brukes til faglig begrunnede formål. Stipendet kan søkes av alle FOKs medlemmer.

28 September 2020

Norske Kvinners Sanitetsforening lyser ut tre forskningsløp for kvinnehjerteforskning.